Gartnerhallen-kongress 2020 utsettes

Gartnerhallen-kongress 2020 utsettes

Årets kongress utsettes som følge av koronautbruddet.

Med bakgrunn i den uforutsigbare smittesituasjonen ser Gartnerhallen seg nødt til å utsette årets Gartnerhallen-kongress og markering av organisasjonens 90-årsjubileum i 2020.

Arrangementet skulle i utgangspunktet finne sted på Lillehammer 5.-7. november.

– Selv om vi alle gledet oss til faglig påfyll og sosialt samvær i november, anser vi det ikke som forsvarlig å fortsette planleggingen av kongress med den nåværende smittesituasjonen, sier Arve Gladheim, organisasjonssjef i Gartnerhallen.

Det er derfor bestemt å utsette kongressen og tilhørende jubileumsmarkering på ubestemt tid.

– Vi vil gjenoppta planleggingen så snart vi vurderer det som realistisk og forsvarlig å gjennomføre et såpass stort arrangement på en god måte. Inntil dette er mulig har vi tett dialog med regionene for å finne gode alternative møteplasser for Gartnerhallens medlemmer, sier Gladheim.