Gartnerhallen-kongress 2018: Disse kommer

Gartnerhallen-kongress 2018: Disse kommer

Om få dager møtes kunder, leverandører, produsenter og samarbeidspartnere for ny innsikt, økt inspirasjon, faglige oppdateringer og sosialt samvær. Se listen over spennende foredragsholdere som kommer til Gartnerhallen-kongress 2018

Meld deg på Gartnerhallen-kongress du også
Klikk her for å gå til påmeldingsskjema

Lurer du på hva vi kommer til å snakke om på Gartnerhallen-kongress 2018?
Gå til programmet

Foredragsholdere

Per Olav Skutle
Per Olav Skutle er styreleder i Gartnerhallen SA og agurkprodusent i Lindesnes i Vest-Agder. Skutle er utdannet gartner ved Statens Gartnerskole. Han har bred politisk og kommersiell kompetanse, blant annet som varaordfører og verv innen kommunale utviklingsprosjekter, eiendomsutvikling, meddommer i jordskifteretten og Agder Langmannsrett samt tung organisasjonserfaring i og utenfor Gartnerhallen. Skutle har vært medlem i Gartnerhallens landsstyre siden 2014 og styreleder siden 2017.

Tore O. Sandvik
Tore O. Sandvik er i dag fylkesordfører i Trøndelag. Før dette var han fylkesordfører i Sør-Trøndelag. Sandvik var statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet med ansvar for landets IT-politikk i Stoltenberg I-regjeringen. Sandvik har i de siste vært pådriver for å flytte mer makt og ressurser til sterkere regioner i Norge, ulike samferdselsutfordringer og for at Norge skal satse på å bli en dominerende havmakt.

Irene Halvorsen
Irene Halvorsen er en norsk journalist og redaktør og har fra 2016 vært sjefredaktør i Nationen.
I Nationen er hun en viktig stemme for distrikts-Norge; der setter hun søkelys på hvorfor landbruk, matproduksjon og bosetting i hele landet angår oss alle. Hun har over 20 års erfaring som journalist innen norsk politikk og økonomi og har hatt ulike lederstillinger i Dagsavisen, som nyhetsleder og samfunnsredaktør.

Rune Flaen
Flaen har vært administrerende direktør i BAMA siden 1994. Han var sentral i forhandlingsprosessene i kjølevannet av de dramatiske endringene i omsetningen av frukt og grønt i landet som skjedde i 1997. Flaen startet arbeidskarrieren i en potetåker på Toten og kom til BAMA via frukt- og grønt grossisten Arne Grønstad i 1983. Han har ledet BAMA gjennom de mest suksessrike årene av selskapets historie.

Sverre Leiro
Sverre Leiro er en norsk næringslivsprofil. Han var en av de tre gründerne som i 1994 startet opp NorgesGruppen. Han var konsernsjef i selskapet frem til 2011. Han er tidligere konsernsjef og arbeidende styreformann i Hakon Gruppen og var før det administrerende direktør i Orkla og Nora Foods. Fra hans inntog i norsk dagligvare i Stabburet i 1973 har han vært med på å forme dagligvare-Norge.

Knut Djønne
Knut Djønne var styreleder i Gartnerhallen i den turbulente perioden 1997/98 da de store endringene innen omsetning av frukt og grønt fant sted.
Han er fruktprodusent i Hardanger.

Elisabeth Morthen
Morthen er administrerende direktør i Gartnerhallen SA. I løpet av sitt første år som leder av Norges største aktør innen produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet har hun bidratt til å sette frukt og grøntnæringa på dagsorden hos media og innen politikken, og hun har startet arbeidet med omstilling og forbedringer i Gartnerhallens administrasjon. Hun har en master i nærings- og ressursøkonomi fra NMBU og et masterprogram i ledelse fra Handelshøyskolen BI og har tung erfaring fra næringslivet blant annet som konserndirektør i TINE, kommunikasjonsdirektør i Innovasjon Norge og styremedlem i Statkraft.

Åslaug Haga
Åslaug Marie Haga kommer til Gartnerhallenkongressen for å snakke om bærekraft og matforsyning. Haga er adm.dir. i Global Crop Diversity Trust som jobber for å sikre biomangfoldet av de viktigste matplantene på kloden. Målet om å oppnå et bærekraftig og produktivt landbruk som sikrer nok næringsrik mat til verdens økende befolkning. Hun har bakgrunn fra utenrikstjenesten og tung politisk CV. Hun var Senterpartiets leder fra 2003-2008 og var en drivkraft i dannelsen av flertallsregjeringen i 2005. Hun har hatt innehatt flere sentrale ministerposter, sist som Norges olje- og energiminister.

Kristin Halvorsen
Kristin Halvorsen er direktør ved CICERO Senter for klimaforskning. Halvorsen er også leder av Bioteknologirådet og styreleder i Naturhistorisk museum. Hun er tidligere politiker og var medlem av Stoltenberg II-regjeringen fra 2005 til 2013. Hun var Norges første kvinnelige finansminister fra 2005 til 2009 og var kunnskapsminister fra 2009 til 2013. Fra 2005 til 2012 var hun nummer to i regjeringen og stedfortreder for statsministeren.

Ellen-Margrethe Hovland
Ellen-Margrethe Hovland er Gartnerhallens FoU-sjef. Forsknings- og utviklingsansvaret spenner fra forebyggende plantehelse og sortsutprøving til ny teknologi for frukt, bær, poteter og grønnsaker. Hun sitter i innstillingsrådet til Grofondet og leder TeknoForum. Hovland har bred erfaring fra ulike posisjoner innen forskning i landbruket og er kjent som en grundig og kunnskapstørst forsker med en usedvanlig formidlerevne.

Marit Aursand
Marit Aursand har ledet arbeidet med å bygge opp en avdeling i SINTEF Fiskeri og havbruk, nå Ocean, som har hatt som mål å utvikle teknologi og prosesser for å utnytte 100 % av råstoffet i matproduksjon med automatisering og bærekraft i fokus. Aursand er nå ansatt i SINTEF Manufacturing og har ansvaret for SINTEF sin tverrgående satsing innen Agri og Matindustri. Hun er medlem i Teknologirådet, Gartnerhallens Teknoforum, Norsk teknologi plattform (NTP) food for life og Landbruk21 Midt Norge.

Signe Bunkholt Sæter
Signe Bunkholt Sæter er leder for Grofondet. Fondet har, siden første tildeling i januar 2017, bidratt til at 22 ulike prosjekter har fått tildelt nærmere 22 millioner kroner som skal sikre bærekraftig vekst til hele verdikjedesamarbeidet. Sæter jobber som kommunikasjonssjef bærekraft i NorgesGruppen parallelt med stillingen i Grofondet. Hun er utdannet næringslivsjournalist fra Handelshøyskolen BI og har erfaring fra Dagens Næringsliv, kommunikasjonsbyrået Burson-Marsteller og Finansdepartementet. Hun er deleier i selskapet Pure Consulting, som jobber med å utvikle bærekraftstrategier.

Harald Volden
Harald leder TINEs forskning og utvikling innen melkeproduksjon og IT-systemer, der han er satt til å lede oppstarten av det nye teknologiselskapet som TINE har opprettet sammen med Felleskjøpet Agri I tillegg jobber han som professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås der han forsker på bedre fôrløsninger for melkekyr.

Alvhild Hedstein
Hedstein er nylig ansatt som direktør for bærekraft i BAMA. Hun har ledet Grofondet og har bred erfaring fra ulike ledende stillinger, bl.a. som adm. direktør for NIBIO og Miljømerking (Svanemerket). Hedstein var den første lederen av Grofondet, og var dermed sentral i arbeidet med å etablere rutinene for gjennomføring av målsettingen med Grofondet. Alvhild har også vær politisk aktiv, blant annet som politisk rådgiver for landbruks- og matminister Lars Sponheim (V).

Øyvind Briså
Briså er konserndirektør i BAMA med ansvar for inngående varestrøm og logistikk. Han kom fra stillingen som innkjøpsdirektør i Frionor i 1998, og hans først oppgave i BAMA var å gjennomføre den første norsksesongen etter sammenslåingen av produsentorganisasjonene i BAMA og Gartnerhallen.

Inge Johnsen
Johnsen er en av forgangspersonene innen kortreist mat og lokalmat, og har og har siden 2008 bevisst jobbet for å fremme dette. Til daglig eier og driver av LianTunet og Lian Restaurant der han daglig jobber med å formidle sin filosofi: kortreist mat i godt selskap. Det vil si at hovedråvarene skal være lokale, mens godt selskap skal være forankret i enten det som påvirker oss internasjonalt, eller gamle tradisjoner. Han mottok i 2017 Ingrid Espelid Hovigs matkulturpris.

Nina Sundqvist
Sundqvist har gjennom deler av sin karriere jobbet med å fremme norsk mat og drikke samt matkultur. Siden 2012 som administrerende direktør i Stiftelsen Matmerk og før det, nesten 8 år kommunikasjonsdirektør i Nortura. Hun er offisersutdannet og tjenestegjorde 17 år i Luftforsvaret samt har en MBA fra BI med vekt på strategi, endringsledelse og kommunikasjon.

Ole Petter Nyhaug
Nyhaug er kreativ leder og partner i Opinion, det største norskeide analysebyrået. I selskapet som har spesialisert seg innen mat, drikke, servering og dagligvare er Ole Petter ansvarlig for trendanalyse og innovasjon. Han har startet og utviklet flere selskaper innen markedsanalyse, og er en av få nordmenn som har fått innpass som rådgiver på globalt nivå for merkevarer som Coca-Cola, Unilever, Audi, Heineken, Telefonica og IKEA. Han er en etterspurt foredragsholder innen forbrukeratferd og trender og har fått en rekke utmerkelser som analytiker og formidler.

Jan Kollsgård
Kollsgård er i dag Direktør medlem i Felleskjøpet Agri. Han er oppvokst på gård i Valdres, er sivilagronom fra NLH (NMBU) og har jobbet innen landbrukssamvirket med å skape stolthet rundt bonden gjennom hele karrieren: som organisasjonssjef og informasjonssjef i Felleskjøpet Øst Vest, og som organisasjonssjef i Norsk Kjøtt (Nortura).

Helene Lillekvelland
Lillekvelland er for de fleste kjent som fagsjef samfunnsøkonomi i Norsk Landbrukssamvirke og kvinnen bak Ringvirkningsanalysen, som analyserer merverdien landbrukssamvirke skaper i samfunnet. I tillegg er hun fagansvarlig for Oppgjørs- og driftskredittordningen i landbruket. Lillekvelland har en bachelorgrad i samfunnsøkonomi fra NMBU og en mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo.

Lasse Berre
Berre er en av Norges fremste mote- og reklamefotografer. I de seneste årene har Berre jobbet mer med egne bok- samt utstillingsprosjekter. Berre arbeidet som motefotograf i USA med base i Los Angeles i seks år innen han bosatte seg i hjembyen Trondheim. Berre har stått på en rekke foredragsscener og har markert seg som en ettertraktet foredragsholder i kategorien inspirasjon.

Eli Arnstad
Arnstad er konsernbanksjef i SpareBank 1 SMN der hun har hovedansvar for bankens gavefond. Hun har tung erfaring fra næringslivet, blant annet som adm. direktør i Enova fra 2001-2007 og en rekke styreverv. Hun har politisk erfaring fra fylkesting og storting.

Takk til våre sponsorer: