Gartnerhallen på AgroNordVest 18

Gartnerhallen på AgroNordVest 18

Nyskaping og vekst stod på agendaen i dag da Gartnerhallens Elisabeth Morthen deltok på Sogn og Fjordane Bondelags nyttårsball: AgroNordVest 18.

Tallene Morthen viser er imponerende:
− Grøntsektoren legger beslag på 2,5 % av produksjonsarealet, men ut fra det skapes hele 12,5 % av produksjonsverdien i norsk landbruk, sier hun innledningsvis i sitt innlegg “Nyskaping og vekst i Vest”.

Se innlegget og bilder på vår Facebookside