Gartnerhallen-seminaret 2019 – Innovasjon og vekst i grøntsektoren

Gartnerhallen-seminaret 2019 – Innovasjon og vekst i grøntsektoren

Thon Hotel Oslo Airport på Gardermoen, 28. november 2019.

Gartnerhallen samler hvert år frukt- og grøntnæringa i Norge. Seminaret er en møteplass for faglig påfyll, inspirasjon og sosialt samvær. Her møtes Gartnerhallens medlemmer, våre kunder og samarbeidsparter, samt leverandører, rådgivere, representanter fra offentlig forvaltning og stemmer i samfunnsdebatten.

Vi gleder oss til å se mange av Gartnerhallens medlemmer på Gartnerhallen-seminaret 2019.

Tid: Torsdag 28. november 2019, kl. 09:00 – 18:00
18:00 – Seminaret avsluttes med et godt måltid, underholdning og mingling.

Sted: Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Pris: Kr 1.950,- som inkluderer seminar, lunsj og middag.
For de som ønsker overnatting, vil det bli mulig å bestille dette ved påmelding.

Se hele programmet her

Gartnerhallen-seminaret er åpent for Gartnerhallens samarbeidsparter og andre som er opptatt av norsk frukt- og grønt. Gartnerhallen-seminaret har tittelen «Innovasjon og vekst i grøntsektoren», og vi vil se på hva som skal til av ny kunnskap, tiltak fra ulike hold, og ikke minst hva den enkelte produsent selv kan gjøre, for nettopp å bidra til innovasjon og oppnå vekst. Fortsatt vil det være avgjørende å opprettholde en god markedsbalansering, og planlegge veksten i tråd med utviklingen i markedet, samtidig som det skal være god produsentøkonomi. Mye tyder på at forbrukerne vil øke forbruket av frukt og grønt, så utgangspunktet bør være godt. Gartnerhallens ambisjon er at så mye som mulig av denne økningen skal være norske produkter, enten som ferskvare eller som råvare til bearbeidede produkter.

Innovasjon og vekst i grøntsektoren er avhengig av målrettet arbeid innenfor både biologisk mangfold, god agronomi og utviklingen i markedet. Innovasjon i både teknologi, sortsutvikling og produksjon vil være avgjørende. Alt dette, og mere til, vil være temaer på årets Gartnerhallen-seminar.

Middag og underholdning
Vi avslutter årets Gartnerhallen-seminar med et godt måltid, underholdning, og gode muligheter til å snakke med kjente og ukjente. For å kombinere dette, blir det servert et tapasmåltid, som gjør at vi kan mingle og snakke sammen, samtidig som vi spiser og hygger oss. Underholdningen får være en overraskelse, så de som kommer får se.

Interne arrangementer:

Kulturgruppesamlinger
Vi har i år spesielt lagt vekt på kulturgruppesamlingene. Her inviterer vi alle medlemmene i Gartnerhallen til individuelle møter innenfor enkeltkulturer eller grupper av kulturer. Mange har deltatt på slike samlinger tidligere, og tilbakemeldingene er at dette er en svært nyttig møteplass for bl.a. å oppsummere erfaringer fra sesongen som nylig er avsluttet, og å diskutere hva som er utsiktene framover. Det er i år også satt av ekstra tid til kulturgruppesamlingene, og både forberedelsene og organiseringen er bedre enn noen gang.

Organisasjonssamling
I forkant av Gartnerhallen-seminaret blir det også arrangert en Organisasjonssamling, onsdag 27. november. Organisasjonssamling består av landsstyret, regionlederne, alle SKP-ene og ledernivået i administrasjonen. Deltakerne vil motta egen innkalling og program.