Gartnerhallen-seminaret 2019 – Innovasjon og vekst i grøntsektoren

Gartnerhallen-seminaret 2019 – Innovasjon og vekst i grøntsektoren

Etter at det meste av årets avlinger er høstet og omsatt, eller godt plassert på lager for salg gjennom vinteren, er det tid for sosialt og faglig påfyll. Gartnerhallens årlige samling for medlemmer og samarbeidsparter finner sted torsdag 28. november 2019 på Gardermoen.

Klikk her for påmelding

Årets Gartnerhallen-seminar er delt inn i ulike deler. På formiddagen (kl 09:00-11:00) inviteres alle medlemmer til «kulturgruppesamlinger». Dette blir individuelle møter innenfor enkeltkulturer eller grupper av kulturer. Mange har deltatt på slike samlinger tidligere, og tilbakemeldingene er at dette er en svært nyttig møteplass for bl.a. å oppsummere erfaringer fra sesongen som nylig er avsluttet, og å diskutere hva som er utsiktene framover. Mer detaljert program kommer.

Etter lunsj fortsetter vi med Gartnerhallen-seminaret, som også er åpent for Gartnerhallens samarbeidsparter og andre som er opptatt av norsk frukt- og grønt. Gartnerhallen-seminaret har tittelen «Innovasjon og vekst i grøntsektoren», og vi vil se på hva som skal til av ny kunnskap, tiltak fra ulike hold, og ikke minst hva den enkelte produsent selv kan gjøre, for nettopp å bidra til innovasjon og oppnå vekst. Fortsatt vil det være avgjørende å opprettholde en god markedsbalansering, og planlegge veksten i tråd med utviklingen i markedet, samtidig som det skal være god produsentøkonomi. Mye tyder på at forbrukerne vil øke forbruket av frukt og grønt, så utgangspunktet bør være godt. Gartnerhallens ambisjon er at så mye som mulig av denne økningen skal være norske produkter, enten som ferskvare eller som råvare til bearbeidede produkter.

Innovasjon og vekst i grøntsektoren er avhengig av målrettet arbeid innenfor både biologisk mangfold, god agronomi og utviklingen i markedet. Innovasjon i både teknologi, sortsutvikling og produksjon vil være avgjørende. Alt dette, og mere til, vil være temaer på årets Gartnerhallen-seminar.

Vi håper å se mange av Gartnerhallens medlemmer på Gartnerhallen-seminaret 2019, og gleder oss til å møtes.

Tid: Torsdag 28. november 2019, kl. 09:00 – 18:00
18:00 – Seminaret avsluttes med et godt måltid, underholdning og mingling.
Sted: Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen
Pris: Kr 1.950,- som inkluderer seminar, lunsj og middag.
For de som ønsker overnatting, vil det bli mulig å bestille dette ved påmelding.

Klikk her for påmelding

Endelig program for arrangementet vil vi komme tilbake til om kort tid.

Organisasjonssamling
I forkant av Gartnerhallen-seminaret blir det også arrangert en Organisasjonssamling, onsdag 27. november. Organisasjonssamling består av landsstyret, regionlederne, alle SKPene og ledernivået i administrasjonen. Deltakerne vil motta egen innkalling og program.