Gartnerhallen styrker laget og har ansatt Elisabeth Fjærvoll Olsen som kvalitetsleder

Gartnerhallen styrker laget og har ansatt Elisabeth Fjærvoll Olsen som kvalitetsleder

Den nye kvalitetslederen starter 1. mars og har med seg solid bransjeerfaring. Sist fra stillingen som kvalitetsleder i Nortura.

– Jeg gleder meg til å være med på å utvikle Gartnerhallens kvalitetsarbeid. Mulighetene til å påvirke og utvikle som ligger i stillingen og Gartnerhallens ambisjoner er noen av grunnene til at dette er noe jeg virkelig ønsker å jobbe med, sier Elisabeth Fjærvoll Olsen.

Før Nortura tok Fjærvoll Olsen en doktorgrad innen mativtenskap fra NMBU hvor hun også har vært seniorrådgiver. Før dette jobbet hun på Maarud AS og med emballasjeløsninger for Elopak.

Den første tiden vil gå med på å gjøre seg kjent med systemer og folk, så begynner det operative arbeidet.
− Det blir viktig å finne ut hvor skoen trykker og rett å slett jakte på forbedringspotensialer. Det kan være alt fra å lage rutiner og prosedyrer til å få kommunisert ut hvorfor det er viktig å jobbe systematisk med kvalitetsrelaterte saker. Gartnerhallen har signalisert at de ønsker å bli sertifisert i en mattrygghetsstandard, og det blir nok en stor del av jobben til denne eventuelt er på plass.

– Vi er svært fornøyde med å få Elisabeth på laget som kvalitetsleder. Hun besitter betydelig ekspertise og erfaring innen kvalitetsarbeid og er dermed sentral for hvordan vi styrker arbeidet til nytte for produsenter, pakkerier og kunder ytterligere. Det skjer stadig nye endringer i form av lovpålagte reguleringer og krav, så det er et stort behov for å få på plass spesialistkompetanse på dette feltet, sier Steinar Haugse.

Etter en delvis digital rekrutteringsprosess ser han frem til å møte sin nye kollega.
– Det meste av oppstartsperioden vil foregå digitalt, og dette er vi jo nå godt trent på. Men selv om de digitale erfaringene er gode, gleder jeg meg til å møtes fysisk når vi har lagt koronakrisen bak oss, sier Haugse.

Steinar Haugse har tidligere hatt en todelt rolle innen kvalitet og IT, men vil etter 1. mars, gå inn i rollen som IT-ansvarlig.