Gartnerhallen/BAMA-stipend til masteroppgave om nematoder

Gartnerhallen/BAMA-stipend til masteroppgave om nematoder

 

Masteroppgave, nematoder, mikroskop
Planteparasittære nematoder kan ikke ses med det blotte øyet. Bak mikroskopet: Marte Persdatter Tangvik

Hvert år deler Gartnerhallen og BAMA ut et utdanningsstipend til studenter som tar mastergrad innen fagfeltene plantevitenskap og relaterte fagområder. Marte Persdatter Tangvik skriver masteroppgave om planteparasittære nematoder, og har blitt valgt ut til å motta et utdanningsstipend på 25 000 kroner fra Gartnerhallen og BAMA.

Et av kravene for å få Gartnerhallen/BAMA-stipendet er at forskningen skal bidra til en bærekraftig norsk produksjon av grønnsaker, frukt, bær eller potet.

Hovedformålet med oppgaven til Marte er å kartlegge forekomsten av frittlevende planteparasittære nematoder i norsk gulrotproduksjon. Dette vil gi viktig kunnskap om nematode-relaterte skader i gulrotproduksjon, og bidra til at riktige tiltak iverksettes når det oppdages symptomer i felt. Dette vil være viktig for å begrense avlingsskader.

Hva er nematoder?

Men hva er egentlig nematoder? Til nå har det blitt forsket lite på planteparasittære nematoder Norden, noe som har bidratt til lite oppmerksomhet rundt nematoder her til lands. Marte er derfor vant til å måtte forklare hva nematoder er:

-Nematoder, eller «rundorm» som det også kalles på norsk, er et lite dyr. Planteparasittære nematoder er vanligvis rundt 0,3 – 3 mm lange, og man ser dem ikke med det blotte øyet. I motsetning til bakterier, som er encellede, er nematoder flercellede og har organer. Dette gjør dem til mer avanserte skapninger, og de brukes derfor mye til blant annet genforskning, forklarer Marte.

Videre kan hun fortelle at nematoder lever i alle habitat, både i jord, saltvann, ferskvann, på plantedeler over bakken (stengler, blad) og som parasitter i mennesker og dyr (inkludert insekter). Nematoder spiser det meste, som for eksempel planter, sopp eller andre nematoder. Mange nematoder er nyttedyr og svært viktige, mens mange gjør stor skade. Det er derfor viktig å skille mellom nematodene som er til skade, og nematoder som er til nytte.

Nematoder som skadedyr i landbruket

Nematode-relaterte skader er i dag et stort problem i mange grøntproduksjoner. Nematodeangrep på gulrot kan for eksempel føre til reduserte avlinger, det kan føre til dårlig utseende på gulrøttene, eller det kan gjøre gulrøttene mer utsatt for sopp- og bakterieangrep.

Vi vet enda altfor lite om hvordan vi skal møte utfordringen med nematode-relaterte skader. Det er ikke lov å sprøyte mot nematoder i Norge, og den beste metoden man kjenner for å bekjempe nematoder, er godt vekstskifte. Men siden nematoder ofte trives i mange forskjellige planter, kan det være vanskelig å drive riktig vekstskifte for å begrense dem.

-Det gjøres noe forskning på biologisk bekjempelse, men det er ingen tvil om at det er nødvendig å gjøre et kartleggingsarbeid over nematoder i blant annet gulrotproduksjon, og slik komme et skritt nærmere å finne metoder for å begrense skadene, sier Marte.

Frittlevende planteparasittære nematoder i norsk gulrot

Masteroppgaven til Marte skal handle om planteparasittære nematoder i norsk gulrotproduksjon, og går ut på å kartlegge hvilke nematoder som finnes i gulrotproduksjon i Norge. Kartleggingsarbeidet er et samarbeid mellom NIBIO og NLR, og oppgaven er et forprosjekt til et større forskningsprosjekt som veilederne til Marte ved NIBIO håper å komme i gang med.

Et av målene til forskningen er å utarbeide såkalte «skadeterskler» for nematoder. Gjennom et godt kartleggingsarbeid av nematoder, kan det utarbeides en skadeterskel for mengde nematoder man kan ha i jorda før det blir skadelig. Slike skadeterskler har de utarbeidet i Tyskland og Nederland. Da kan de sjekke mengden nematoder i jorda, og hvis mengden er over skadeterskelen, vet de at det ikke bør dyrkes gulrot i jorda det året. – Dessverre kan vi ikke direkte overføre skadetersklene de har utarbeidet i Nederland og Tyskland, på grunn av forskjeller i naturforhold. Og derfor er det så viktig at vi utvikler kunnskap om nematoder selv, avslutter Marte.