Gartnerhallens årsrapport for 2018

Gartnerhallens årsrapport for 2018

Tørkesommeren 2018, etterfulgt av en regnfull høst i store deler av landet, var en av de mest krevende vekstsesongene i Gartnerhallens historie. Produsert volum viste en nedgang på 5,9 prosent. Omsetningen ved avregning viser 2.439 mill kr. Dette er likevel en vekst mot 2017 på 1,7 prosent. Kunder rettet mot konsum viser en vekst på 2,3 prosent mens industri viser en nedgang på 2,6 prosent. Omsetning til konsum står for 89 prosent av avregnet omsetning.

Året 2018 har brakt Gartnerhallen et godt stykke videre i arbeidet med å posisjonere virksomheten inn mot en framtid, både med bedre interne verktøy, rutiner og kompetanse og med utadrettet virksomhet. Alt til beste for Gartnerhallens produsenter. Gartnerhallens årsrapport for 2018 er nå tilgjengelig på nett.