Gartnerhallens årsrapport for 2019

Gartnerhallens årsrapport for 2019

Tørkesommeren 2018 ga tydelig utslag, men dette er langt på vei ble tatt igjen i 2019. Omsetningen ved avregning viser 2.601 mill. Dette er en vekst mot 2018 på 6,7 prosent. Veksten var mest markant innen produksjon av råvare til industri, med en vekst på 18 prosent. Omsetning til kunder innen konsum viser en vekst på rundt 5 prosent.

Gartnerhallen kan se tilbake på et godt år i 2019. Gartnerhallens produsenter har vært leveringsdyktige og langt på vei oppfylt leveringsplanene til kundene. Selv om mange også i år har hatt utfordringer med ekstremvær, nedbør og kulde, som har påvirket vekst, kvalitet, og innhøstingsforhold, endte vi med en omsetningsvekst fra 2018 til 2019 på 6,6 prosent. Helt i samsvar med budsjettet. Det er veldig bra å oppleve at vi igjen er oppe i en god vekstrate, etter at tørkesommeren 2018 ga lave veksttall.

Samtidig har koronakrisen skyllet innover oss med stor styrke ved inngangen til sesongen 2020. Fortvilelsen er stor blant produsenter som mangler sesongarbeidskraft, som opplever store endringer i markedet, og som ser kostnadene stiger til himmels grunnet økte lønninger, smittevernkostnader og svak kronekurs. Ved nyttår budsjetterte Gartnerhallen med en omsetningsvekst fra 2019 til 2020 på 6 prosent. Vi er svært spente på hvor vi står ved utgangen av 2020, og hvordan resultatene for produsentenes lønnsomhet blir, skriver administrerende direktør, Elisabeth Morthen i sin leder.

Les Gartnerhallens årsrapport for 2019 (pdf)