Gartnerhallens innovasjonspris 2018 – innspill til kandidater

Gartnerhallens innovasjonspris 2018 – innspill til kandidater

Gartnerhallens innovasjonspris skal igjen deles ut, og dette skjer på årets Gartnerhallen-kongress i Stjørdal 16.-18. november. Juryen ber om innspill på kandidater til innovasjonsprisen.

Frist for innspill og godt begrunnede forslag er søndag 28. oktober.

Formål med Gartnerhallens innovasjonspris
Formålet med Gartnerhallens innovasjonspris er å sikre et sterkt fokus på utvikling og nytenking innenfor frukt og grønt, og bidra til en fortsatt konkurransedyktig norsk produksjon på de kvaliteter som markedet vil ha. Innovasjonsprisen skal være en hederspris til den eller de som virkelig gjør en innsats på dette området, og som bidrar til økte produksjons- og foredlingsmuligheter innenfor frukt og grønt for Gartnerhallens medlemmer.

Kandidater til prisen:
Enkeltmedlemmer og produsenter i Gartnerhallen SA, produsentsammenslutninger i Gartnerhallen, enheter i Gartnerhallen, pakkerier tilknyttet varestrømmen som pakker produkter fra Gartnerhallen-produsenter, foredlingsindustri som bearbeider produkter fra Gartnerhallen-produsenter og samarbeidspartnere i Gartnerhallens verdikjede.

Kriterier for tildeling

  • At man har sett muligheter for nye produkter som markedet vil ha, og tilrettelagt og arbeidet for at produksjon av disse produktene har blitt satt i gang. Momenter som vektlegges er produksjonstekniske løsninger mht dyrking, pakningsløsninger, rasjonell varestrømlinje og utvikling som har gitt samarbeidsløsninger produsenter i mellom.
  • Arbeid som har bidratt til positiv utvikling i salg og omsetningen av enkeltkulturer gjennom løsninger på produkters holdbarhet, utvidet norsk sesong pga nye sorter, dyrkingsteknikk og lagring.
  • Samordning og utvikling av oppgaver og prosesser i produksjonen, som har gitt en mer rasjonell produksjon og vareomsetning for produktet og derigjennom økt verdiskaping for alle ledd i verdikjeden.

Tidligere innovasjonsprisvinnere er:
Lærdal Grønt (2007)
Stine Mølstad (2008)
Elstøen (2009)
Det norske bringebæreventyret (2010)
Larvik Løk (2012)
Roy Hasle (2014)
Per Odd Gjestvang (2016)

Send inn dine forslag på kandidater
Begrunnede forslag på aktuelle kandidater til årets innovasjonspris, sendes [email protected] innen 28. oktober.

Har dere spørsmål om Innovasjonsprisen, kontakt gjerne:
Ellen Hovland
Forskings- og utviklingssjef og sekretær for juryen
Tlf 41 22 30 03
Epost: [email protected]