Gartnerhallens nye markedssjef har sterk tro på samvirkemodellen: − Det er laget som skaper de gode resultatene

Gartnerhallens nye markedssjef klør i fingrene etter å bruke sin verdikjedekompetanse på det viktigste på norske matbord fremover – grøntnæringa.

Christian Mjaaseth kom til Gartnerhallen fra stillingen som marketingdirektør i Orkla Foods Norge, med ansvaret for forretningsområdet middag. Før det jobbet han som markedssjef for ostene i Tine.

45-åringen er ikke redd for oppgaven med å lede markedsarbeidet til Gartnerhallen inn i en tid preget av tøffe marginer og høy endringstakt – Den reisen Gartnerhallen skal igjennom de neste årene er svært spennende og krevende. Det kommer til å skje så mye spennende på alle fronter. Det uvisse i hvor teknologi og forbrukertrender fører oss, ja det må være en markedssjefs drøm. Endringer er den eneste konstante jeg har opplevd i min karriere. Jeg liker og jeg tror på endring og det å hele tiden være litt sulten. Skal man oppnå noe må man strekke seg, for det finnes alltid muligheter for forbedringer. Da gjelder det å være dynamisk og åpen for nye tanker.

Han har siden studietiden oppsøkt det ukjente og foretrekker å bli kastet på dypt vann.
− Jeg valgte å dra til Skottland under studietiden for å gjøre ferdig siviløkonomistudiet. Det var viktig for meg å stå på egne ben og oppleve nye ting og kulturer og ikke minst, få en brattere læringskurve enn jeg ville fått hjemme. Jeg har alltid sett verdien av motstrøm, også i alle jobbene jeg har hatt. I mitt syn er det viktig for å kunne skape noe eller for å gjøre en forskjell. Så lenge du har en trygghet i kompetanse og person, kan du gjøre stort sett det meste. Man skal ikke være redd for å ta vann over hodet. Det er med på å skape en dynamisk hverdag, sier han.

Tryggheten har han hatt med seg hele veien. På håndballbanen var han kaptein alle de 12 årene han spilte. – Den rollen er å være samlende og evne å skape verdier gjennom samspill. På banen vinner man sjelden med enkeltspillere, i alle fall ikke over tid, sier han med et smil og trekker paralleller til hans nye jobb. – Uten alle medlemmene er vi ikke i stand til å skape noe. Det er laget som skaper de gode resultatene, ikke du som enkeltperson. Det er en filosofi jeg har hatt med meg i alle jobbene jeg har hatt. Jeg trives godt lede ann arbeidet å skape de gode resultatene, men man er helt avhengig av en vilje hos produsentene av å støtte opp om noe man tror på og om en felles målsetning. Da har man mulighet til å skape de gode resultatene.

Hvordan er du som ledertype?
− Jeg er en samlende og inkluderende leder, og jeg er som person en utpreget «people person» og ganske visjonær. Det resulterer i at jeg setter høye mål, for meg selv og de oppgavene jeg er satt til å gjøre.

Men det er ikke egoet som er viktig for Mjaaseth. Han balanserer en autoritet med en ydmyk side.
− Lagspillet er viktig for meg. Jeg er en lagspiller som er opptatt av at vi skal skape resultater sammen. Helt fra jeg startet som trainee i Posten har jeg sett opp til, og identifisert meg med det skapende i å kombinere et sterkt driv med ydmykhet. Det å være åpen og ydmyk for andres kompetanse er viktig. Resultatene kommer når man jobber hardt mot målene man har satt seg. Jeg kommer til å jobbe hardt for å bidra til et mer synlig og sterkere Gartnerhallen. Det er produsentene som er sjefen. Mitt fokus er å bidra til en så velsmurt organisasjon, slik at produsentene når sine mål og at ser verdien å ha et hovedkontor.

Han er klar på sin rolle reisen Gartnerhallen har fremover.
− Det blåser en sterk vind for norsk produksjon og en kuling for frukt og grønt. Vekstpotensiale for JA-mat er stort. Vi har mye positivitet for det våre produsenter står for. Men for at vi skal lykkes er det viktig å ha forståelse for verdikjeden, det å forstå kundens behov og forbrukerens ønske, danner et grunnlag for den jobben vi har foran oss og her kan jeg bidra med min kompetanse. Vi har en jobb å gjøre med å synliggjøre den bistanden vi kan hjelpe produsentene internt, men vi skal også plassere Gartnerhallen på kartet inn mot våre store kunder og synliggjøre den kompetansen som sitter i produsentleddet for hva vi faktisk bidrar med. Den verdien produsentleddet gjør innen FoU med å forbedre eksisterende produkter og produksjonsmåter, men også utvikling av nye smaker og varianter, den er ikke kjent nok. Og der må vi lykkes, både på kort og lang sikt. Vi skal forsterke det markedsarbeidet som gjøres hver dag og gjennom hele året og sørge for at Gartnerhallen får en sterkere posisjon i verdikjeden og spesielt ut mot våre kunder og forbrukere. Det er her mine viktigste oppgaver ligger fremover.