Gartnerhallens nye SKP for tomat, Ola Sunde: – Vi skal løfte tomaten

Gartnerhallens nye SKP for tomat, Ola Sunde: – Vi skal løfte tomaten

49-åringen, som overtar etter Jon Olav Runestad, har dyrket tomat i Norges tomatfylke, Rogaland, siden 1997. Han ser frem til å fortsette det gode arbeidet som har vært gjort med å løfte tomaten.

En av oppgavene fremover er ifølge ham selv både nødvendig og ambisiøs: − Vi må jobbe med å få opp prisen på vanlig runde tomater og klasetomater til et høyere nivå der den hører hjemme. Det er ingen enkel oppgave, men vi skal skynde oss langsomt.

Han er tydelig på hvor nivået burde ligge. – Prisen på runde tomater er førende for de øvrige sortene og siden spesialtomatene har vokst seg til å bli en større og viktigere del av markedet, er det viktig også for de øvrige sortene at prisen kommer på et nivå som står i stil med produktet.

Å dyrke tomat er en ekstrem krevende og arbeidsintensiv jobb. – Hvis folk hadde vist hvor mye som kreves for å dyrke frem tomater hadde de nok vært villig til å betale det dobbelte, sier han med et smil.

Utviklingen siden Sunde startet tomatproduksjon har vært rivende. – Da jeg startet for 20 år siden fantes det kun runde tomater på markedet, nå er mangfoldet større og mer spennende. Konsekvensen av markedsutviklingen for spesialtomat er at vi har fått en sterkere posisjoner i grønnsaksdisken som igjen er viktig for å få presentert varene på en flott måte. Og utviklingsmulighetene fremover kommer til å bli vel så interessant. Det kommer stadig nyheter og nyvinninger og med starten av automatiseringens inntreden, tror jeg vi har mye godt i vente.

Nest etter gulrot, er tomat den grønnsaken vi spiser aller mest av viser tall fra Opplysningskontoret for frukt og grønt, og det ligger ann til at forbruket av norske tomater skal opp.
− Vi er 35 tomatprodusenter i Rogaland og Østlandet, som dyrker et spekter av varianter tomat: runde, klase, cherry, cocktail, plomme, juanita og perle. Selv om vi har ulik bakgrunn og drift har vi klart å bygge et godt samhold og vi har samme målsetning: Norskandelen må opp. Norskandelen ligger foreløpig for lavt. Kun tre av ti solgte tomater er dyrket i Norge, sier han.

− En viktig jobb i SKP-rollen er å skape en felles forståelse – vi kan ikke alltid være enige alle, men vi er nødt til å ha en felles forståelse for muligheter og utfordringer. Jeg har hatt gode samtaler med Runestad og har en god sparringspartner i Ingvild Høie daglig leder på Ryfylke Fellespakkeri og jeg har tett samarbeid med Bjørn Oppberget og Stian Vik Thomassen i Gartnerhallens administrasjon. Når vi har et så godt samarbeidsklima tror jeg vi kan utrette mye sammen, avslutter han.

Les mer om SKP-apparatet i Gartnerhallen