Gartnerhallens regioner

Medlemmene i Gartnerhallen er delt inn i sju geografiske regioner fra nord til sør. I tillegg har Gartnerhallen en industriregion for produsenter som leverer grønnsaker eller poteter til industrien.

Regioner Gjennom denne organiseringen sørger vi for frukt- og grøntproduksjon i hele landet. Slik sikrer vi at norske forbrukere får muligheten til å kjøpe så lokal mat som mulig. Dette legger til rette for distriktsutvikling og for god utnyttelse av matjordressursene vi har i Norge.

GH-regionene
Under finner du mer informasjon om hver av de åtte Gartnerhallen-regionene. Her kan du lese om dyrkingsforhold i de ulike regionene, hvilke produkter som dyrkes der, og hva som er spesielt med hver enkelt region. I tillegg kan du finne hjemmesidene til noen av produsentene som tilhører de ulike regionene.

 

 

 

 

 

 

 

GH Nord | GH Trøndelag | GH Mjøsen | GH Vest | GH Viken | GH Sør | GH Rogaland | GH Industri |