Gartnerhallens TeknoForum skifter navn til Grønt TeknoForum

Gartnerhallens TeknoForum skifter navn til Grønt TeknoForum

– Norske frukt – og grøntprodusenter forholder seg til trippel risiko: markedsrisiko, klimarisiko, samt kapitalintensiv produksjon ved at grøntproduksjonen innebærer stor kapitalbinding per dekar. Ny teknologi kan være en av nøklene for å styrke norsk produksjon fremover, sier Gartnerhallens administrerende direktør Elisabeth Morthen. Morthen var nylig i Trondheim i anledning et møte i TeknoForum som ble avholdt ved SINTEF Ocean.

Gartnerhallens TeknoForum er en tenketank innenfor utvikling av norsk landbruksteknologi og består medlemmer fra NIBIO, NMBU, SINTEF, Kongsberg Innovasjon, BAMA og Norsk landbrukssamvirke.

Teknoforums mål er blant annet å identifisere behov og potensielle nye teknologiske løsninger for norsk grøntproduksjon og formidle dette mellom produsenter og forsknings- og utviklingsmiljøer. For å skille TeknoForum fra andre teknologiinitiativer i landbruket og tydeliggjøre at det primært skal fokuseres på ny teknologi innen grøntbransjen byttes navnet til Grønt TeknoForum i løpet av kort tid.

 

Teknologi og digitalisering er på full fart inn i landbruket (agritech). Her ser du eksempel på maskinlæring (ML) som betyr å lære roboten å automatisk kjenne igjen komplekse mønstre for så ta beslutninger basert på dataen. Dette kan være å høste agurk, plukke frukt ute i felt eller plassere salathoder optimalt i kasser inne på pakkeriet.

Elling Ruud Øye ved SINTEF Ocean demonstrerer hvordan en griperobot bruker maskinlæring for å bli flinkere til å plukke opp gjenstander

Marit Aursand (SINTEF), Svein-Olav Torø (Kongsberg Innovasjon), Ellen-Margrethe Hovland (Leder av Gartnerhallens Teknoforum), Elisabeth Morthen (Administrerende direktør i Gartnerhallen), Audun Korsæth (NIBIO), Åge Klepp (Norsk Landbrukssamvirke), Pål Johan From (NMBU).