GH Viken: Årets siste rampemøte er gjennomført

GH Viken: Årets siste rampemøte er gjennomført

Regionleder i GH Viken, John Gunnar Swang (stående), fotografert under sesongens første Rampemøte

Rampemøtet er en av produsentenes viktigste møteplasser og en unik mulighet for produsentene å komme tett på markedet.

– Møteplassen har fått navnet av den enkle grunn at den foregår på rampen til lageret på gården til et av medlemmene, forteller John Gunnar Swang, regionleder for GH Viken.

Han er fornøyd med godt oppmøte gjennom sesongen og vil takke alle som har møtt opp.
– Jeg må rette en spesiell takk til GPS, ved Morten og Arvid, BAMA Trading, ved Espen og Tobias, administrasjonen i Gartnerhallen ved Bjørn, Mia, Kai, Stian og Steinar, SKP-ene, produsentene og besøkende fra GH Sør, GH Mjøsen og GH Trøndelag og representanter fra Landsstyret, som i en krevende sesong har prioritert møteplassen, sier han.

Med gode smitteverntiltak har GH Viken gjennomført 21 møter og regionlederen mener møtets popularitet og trekkplaster ligger i verdien i informasjon.
– Vi gjennomfører møtet rett etter markedsmøtet i GPS. Det vil si at mye av informasjonen er ferskvare. Vi går igjennom alle kulturer som har noteringspris, store og små. I tillegg er det godt klima for innspill og diskusjoner både for det dagsaktuelle og muligheter og utfordringer med lengre tidshorisont. Det er dette vi lever av, så alt handler i grunn om lønnsomhet for medlemmene våre og å sikre at vi leverer det beste for kundene våre og sluttbruker, avslutter han.