Gir 100 millioner til grønne ideer

Gir 100 millioner til grønne ideer

Brenner du inne med en ide som kan øke forbruket og verdiskapingen fra norske frukter, bær, grønnsaker og poteter? Grofondet har 100 millioner kroner i potten til innovative prosjekter og søknadsfristen er 10. mai.

Siden oppstart i  januar 2017 har fondet støttet hele 17 prosjekter. Samvirket Gartnerhallen er en av aktørene som sammen med BAMA og NorgesGruppen tildeler midler for å innovere i frukt og grøntdisken. Fondets mål er klart og tydelig: Det skal bidra til det grønne skiftet og til bedre helse ved å øke både verdiskapingen og forbruket av norske frukter, bær, grønnsaker og poteter innen 2030.

− Det er mange kreative sjeler med gode ideer, innenfor landbruket. Vi håper på flere spennende søknader som kan øke verdiskapingen, og er spesielt interesserte i konkrete ideer som bidrar til å øke kompetanse, og innovasjon innen digitalisering og robotisering. Utvikling av nye sorter som forbrukerne ønsker seg mer av, er et annet område som er interessant, så her er det bare å løpe og søke, sier Signe Bunkholt Sæter.

Den nye lederen i Grofondet har selv vokst opp på gård i Sauherad i Telemark og jobber som kommunikasjonssjef bærekraft i NorgesGruppen
– Jeg har vært NorgesGruppens medlem i Grofondets Innstillingsråd siden oppstart, så kjenner godt til prosjektene vi har gitt støtte til. Jeg gleder meg til å ta fatt på denne viktige jobben, og håper på like mange og like gode søknader som vi har hatt til nå.

Grofondet ga støtte til tre nye prosjekter ved forrige tildeling, i januar 2018.
– Ett prosjekt skal se på hvordan man kan unngå å få grønne poteter i butikkhyllene. Et annet prosjekt går på presisjonssprøyting av grønnsaker, med mål om å redusere bruk av plantevernmidler med hele 95 prosent. Det siste prosjektet er bistand til etablering av et teknologiforum, hvor eksperter på ny teknologi skal samles og dele informasjon om egnet fremtidsteknologi for norske forhold.

Sæter sier at dette er gode eksempler på prosjekter som Grofondet ønsker velkomne.
– Vi skal bidra til et bærekraftig, norsk landbruk, og da er teknologisk utvikling og samarbeid gjennom hele verdikjeden for mat, viktig og riktig.

Les mer på Grofondet.no