Gjennomslag for viktig tiltak i Gartnerhallen og BAMAs tiltakspakke for grøntprodusentene

Gjennomslag for viktig tiltak i Gartnerhallen og BAMAs tiltakspakke for grøntprodusentene

“Regjeringen har vedtatt å utvide den eksisterende avlingsskadeordningen for jordbruket slik at den også omfatter avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft. Dette gir grøntprodusentene en trygghet og en kompensasjon dersom de ikke skulle klare å høste avlingene på normal måte i 2020”, heter det i en pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet nå i ettermiddag.

– Dette er en gledelig nyhet til Gartnerhallens produsenter nå rett i inngangen til påske, sier Rune Flaen i BAMA og Elisabeth Morthen i Gartnerhallen. Vi er glade for at regjeringen setter i verk tiltak for å avlaste risikoen i en usikker situasjon. Regjeringen har også gjort tiltak for å sikre tilgang på arbeidskraft i tråd med anbefalingene i vår tiltakspakke. – De har stadfestet at EØS-borgere kommer inn i landet, og de har sikret at utenlandske arbeidere som er i Norge får forlenget opphold. Nå jobber Gartnerhallen og BAMA  aktivt overfor myndighetene for at også utenlandsk arbeidskraft fra 3.land skal kunne komme inn til Norge, og for ytterligere tiltak fra myndighetene for å redusere risiko, sier Flaen og Morthen.