Godt besøkt årssamling i GH Viken

Godt besøkt årssamling i GH Viken

Nærmere 50 deltagere møtte når GH Viken gjennomførte sin årssamling 24. januar. Noe av trekkplasteret var tre svært relevante temaer. Både Arbeidstilsynet, Politiet og Statens Vegvesen stilte med gode innledere.

Viktigheten av kontrakter
Arbeidstilsynet orienterte om deres oppgaver rundt gjennomføring av tilsyn og regelverk. Senioringeniør Laila Grødal påpekte blant annet viktigheten av å ha kontrakter og avtaler med ansatte. Kontrakter skal være på et språk som alle kan forstå, noe som er viktig å tenke på når en har utenlandske arbeidstakere.

På arbeidstilsynet.no kan du lese mer om blant annet arbeidstidsbestemmelser, lønn og innkvarteringsregler

Arbeidsgiveransvar
Fra politiet ga politioverbetjent Geir Oustorp en detaljert orientering om vegtrafikkloven, som selvfølgelig også omfatter ferdsel med traktor. Førerkort for traktor gir nødvendigvis ikke rett til å kjøre alle type traktorer – noe det er viktig å vite om. Å være sjåfør og fører av traktor innebærer et stort ansvar, men også arbeidsgiver har et ansvar for at traktor og påmontert utstyr er i hht. gjeldende regler og bestemmelser. Politiet samarbeider tett med Statens Vegvesen når det gjelder kontroller og overholdelse av bestemmelsene i blant annet vegtrafikkloven.

Må kjenne regelverket
Statens vegvesen stilte med David Kristiansen og Dag Øivind Hvaal. Lastsikting og kjøring av traktor på veg var temaet. Regler for førerkort og retten til å kjøre traktor er spesielt viktig å kjenne til, da det er ulike bestemmelser i forhold til kjøretøyets totalvekt og hastighet.

Visste du dette?
Er førerkort for traktor tatt før 2005, har en alle rettigheter, inkludert å kjøre traktor som kan gå raskere enn 40 km/t. Begrensingen i total bredde ved kjøring på offentlig veg er 3,5 meter, og vegstrekningen skal ikke overstige 34 km. Bredere redskap, opp til 4,1 meter, krever dispensasjon.
Vegvesenet oppfordrer alle til å sette seg inn i regelverket, og spesielt regler for sikring av last, hvor det er nye regler fra 1. januar 2018. Det må forventes økt kontroll av traktor og lastsikring framover. Les mer på www.vegvesen.no.

Styret i GH Viken gjenvalgt
Alle som var på valg i regionstyret ble gjenvalgt. Regionleder John Gunnar Swang har da med seg Kristian Guren (nestleder), Knut Amund Surlien, Grethe Bergflødt Sylling og Are Holmen i styret også det kommende året.

Viktige møteplasser
John Gunnar Swang har mange års erfaringer fra ulike verv i og utenfor Gartnerhallen, de siste to årene som regionsleder i GH Viken, mener de har lykkes godt med møteplassene i regionen.
− Vi møtes jevnlig gjennom året på rampemøtene, noe som gir oss mulighet til å føle pulsen på det som skjer, men årssamlingen er den viktigste møteplassen for de store spørsmålene og temaene i regionen. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra foredragsholderne og medlemmene våre på at vi har truffet godt med både innhold og form. Men som ekte viken-borgere, er vi selvfølgelig alltid opptatt av å gjøre det enda bedre, sier Swang med et smil.

F.v. Dag Øivind Hvaal (Statens Vegvesen), Laila Grødal (Arbeidstilsynet), David Kristiansen (Statens Vegvesen), Geir Oustorp (Politiet) og John Gunnar Swang (gjenvalgt regionleder i GH Viken).