Grofondet-finalist Andreas Bakken

Grofondet-finalist Andreas Bakken

Med overskuddsvarme og CO2 fra treindustrien, vil grøntprodusent Andreas Bakken utvikle en modell for sirkulær grøntproduksjon. Med midler fra Grofondet håper Bakken å realisere prosjektet som skal gi utvidet sesong og styrket konkurransekraft for norske grøntprodukter.

Bakken produserer matpotet og gulrot til Gartnerhallen fra gården i Solør. Nå er han, og prosjektet «Sirkulær grøntproduksjon», en av fire finalister i årets ekstraordinære tildeling fra Grofondet.

Gjennom prosjektet vil Bakken samarbeide tett med den lokale treindustrien. Målet er å benytte overskuddsvarme og CO2 fra Moelvens sagbruk og Forestias sponplatefabrikk på Braskereidfoss til oppvarming av dyrkningstunneler, og på sikt også i veksthus for helårsproduksjon.

– Dette prosjektet vil bidra til å utnytte varmeressurser som nå går rett opp i luften. Ved å gjøre dette vil vi bidra til økt ressursutnyttelse, samtidig som vi på en kostnadseffektiv måte vil kunne produsere gjennom hele året. Med prosjektet ønsker vi å bane vei for økt samarbeid mellom norske bønder og norsk industri – det er store ubenyttede varmeressurser rundt omkring i Norge, sier Bakken.

Med på laget har han Jørn Erik Toppe, Knut Skinnes og Jakob Retvedt Bakkerud.

Se video med Andreas Bakken:

 

Utnytter en enorm ressurs som i dag går til spille

For å kunne bruke treflis inn i sponplateproduksjonen, er Forestia avhengig av å tørke flisa før den går i produksjon. Ved normal produksjon slippes det ut 30 – 35 tonn damp i timen, med en temperatur på 74 grader.

– Dette er en enorm ressurs, som i dag går til spille. I tillegg er det betydelig mengder CO2 tilgjengelig etter forbrenningen, som vi ønsker å utnytte til planteproduksjon, forklarer Bakken.

Målet er i første omgang å få etablert en pilotproduksjon på jordbær i oppvarmet tunnel, som skal gi en betydelig forlenget sesong.

– Per dags dato har ingen etablert et godt system for oppvarming av tunnel, noe som derfor blir en sentral av prosjektet. Vi håper at vi gjennom dette nybrottsarbeidet vil bidra til å utløse andre tilsvarende prosjekter, sier han.

Kompetansen og teknologien kan benyttes også andre steder

Prosjektgruppen har stor tro på at deres prosjekt kan bidra til økt verdiskaping og mer bærekraftig produksjon.

– Prosjektet handler om å finne gode metoder og teknologier for uthenting og distribusjon av varme. Dette vil være kompetanse og teknologi som også kan benyttes andre steder med spillvarme i Norge, som igjen gir økt verdiskapingspotensial for kulturer som kan få utvidet sesong med oppvarming. Dette vil bidra til økt norskandel og høyere priser, avslutter Bakken.

Mener du at Andreas Bakken og prosjektet “Sirkulær grøntproduksjon” bør vinne tildelingen fra Grofondet? Klikk her for å stemme


Om Grofondet og tildelingen:  

For første gang gjennomfører Grofondet (lenke) i år en ekstraordinær tildeling på inntil 1 million kroner, eksklusivt rettet mot Gartnerhallen-produsenter.

Grofondet skal bidra til det grønne skiftet ved å øke omsetningsverdien og forbruket av norske frukter, bær, grønnsaker og poteter. Grofondet gir støtte til konkrete prosjekter, og i denne tildelingsrunden er det snakk om støtte til utviklingsprosjekter eller kompetanseheving.

Bak Grofondet står Gartnerhallen SA, BAMA Eiendom AS og NorgesGruppen ASA.