Grofondet-finalist Jarl Olav Rugtveit

Grofondet-finalist Jarl Olav Rugtveit

Nye og flere skadegjørere i frukthagen, samtidig som verktøykassa for bekjempelse blir mindre, har ført Jarl Olav Rugtveit på utkikk etter nye og mer miljøvennlige plantevernmidler. Nå håper han at midler fra Grofondet skal åpne nye muligheter og bidra til økt verdiskaping for frukt- og bærprodusenter.

Rugtveits prosjekt “Miljørettet bekjempelse av skadeinnsekter i frukt og bær” er plukket ut som én av fire finalister i høstens ekstraordinære tildeling fra Grofondet.

Prosjektets mål er å få godkjent et nytt preparat for bekjempelse av skadeinsekter i norsk frukt- og bærproduksjon. Middelet er 100 % biologisk nedbrytbart, og etterlater ikke toksiske komponenter i økosystemet.

– Insektisider som er biologisk nedbrytbare er ikke noe nytt, men ingen har så langt hatt god nok virkningsgrad. Dette middelet som er bygd opp av sukrose viser stort potensiale, og er allerede i bruk i dag i andre deler av verden. Derfor ser vi et stort behov for at dette middelet må godkjennes i Norge til bruk som plantevern innen frukt og bær,  sier Rugtveit.

Med på laget har fruktbonden blant andre Bergfald Miljørådgivere AS og Telemark Frukthageservice AS.

Se video med Rugtveit:

 

Vil se etter mer bærekraftige og miljøvennlige plantevernalternativer

Rugtveit produserer epler og plommer i Midt-Telemark, og har dermed selv merket utfordringene som skadegjørere bringer med seg.

– Jeg opplever at verktøykassa vi har for å bekjempe skadegjørere er i ferd med å bli utilstrekkelig. Flere og flere midler mister godkjenningen av ulike årsaker. Min holdning er at i stedet for å kritisere denne utviklingen, må vi se etter bedre og mer miljøvennlige alternativer som er bærekraftige, sier Rugtveit.

Han har derfor tro på at prosjektet vil kunne bidra til stor verdiskaping, om de lykkes.

– For miljøet vil det være en stor gevinst. For forbrukeren vil det bety at produktet de kjøper er påført en svært begrenset mengde kjemikalier. Og jeg ser også stort potensiale for innsparinger for den enkelte produsent, avslutter Rugtveit.

Mener du at Jarl Olav Rugtveit og prosjektet “Miljørettet bekjempelse av skadeinnsekter i frukt og bær” bør vinne tildelingen fra Grofondet? Klikk her for å stemme


Om Grofondet og tildelingen:

For første gang gjennomfører Grofondet (lenke) i år en ekstraordinær tildeling på inntil 1 million kroner, eksklusivt rettet mot Gartnerhallen-produsenter.

Grofondet skal bidra til det grønne skiftet ved å øke omsetningsverdien og forbruket av norske frukter, bær, grønnsaker og poteter. Grofondet gir støtte til konkrete prosjekter, og i denne tildelingsrunden er det snakk om støtte til utviklingsprosjekter eller kompetanseheving.

Bak Grofondet står Gartnerhallen SA, BAMA Eiendom AS og NorgesGruppen ASA.