Grofondet – for økt verdiskaping og økt forbruk av norsk frukt og grønt!

Grofondet – for økt verdiskaping og økt forbruk av norsk frukt og grønt!

Gartnerhallen, NorgesGruppen og BAMA har opprettet Grofondet på 100 millioner kroner. Fondet skal bidra til det grønne skiftet ved å øke både verdiskapingen og forbruket av norsk frukt og grønt.

– Det er satt klare mål for fondet, og vi håper på mange spennende søknader for økt produksjon og verdiskaping som for eksempel flere helårsproduksjoner, hydroponics i ulike skala, robotisering og sortsutvikling. Og ikke minst prosjekter som vil friste oss forbrukere til å spise mye mer frukt og grønt enn vi gjør i dag, sier Alvhild Hedstein, leder for fondet.

Pengene som er satt av i Grofondet stammer fra salg av eiendommen på Økern, som ble solgt til boligformål. De tre aksjonærene som gjennom selskapet Gro AS eide eiendommen, ble enige om å sette av 100 millioner kroner for å styrke en bærekraftig produksjon av norske frukt og grønt.

– Vårt ønske er at midlene skal brukes til forskning, utvikling og kompetanseheving, og komme hele verdikjeden til gode med bedre og flere produkter, fra jord til bord, fra bonde til forbruker, sier konsernsjef i NorgesGruppen Runar Hollevik, styreleder for fondet.

Det vil bli tildelt omtrent 10 millioner kroner i året fra Grofondet, fordelt på tre tildelinger. Fondet vil gi støtte til ulike typer prosjekt:

  • Ca 50 prosent til FoU inkludert doktorgradsstipendiater. Grofondet er å anse som private midler og det er et mål at FoU midlene fra Grofondet skal utløse ytterligere offentlig finansiering.
  • Ca 40 prosent til utviklingsprosjekter initiert i verdikjeden (produsenter, produsentsammenslutninger, pakkerier) inklusiv veiledning, rådgivning og nettverksbygging.
  • Ca 10 prosent til kompetanseheving. Stipender til relevant masterutdanning for grøntnæringen ved anerkjente studiesteder i Norge og internasjonalt, samt til etterutdanning og rekruttering i verdikjeden.

Søknadsportalen på www.grofondet.no er nå åpnet, og første tildeling av midler vil skje i februar 2017.