Grønt TeknoForum: Teknologi og poteter

Grønt TeknoForum: Teknologi og poteter

− For at det skal være interessant for bonden å investere i teknologi må det være en klar merverdi gjennom bedre agronomi og effektivisering. Denne praktiske tilnærmingen kjennetegner mye av agritech-markedet. Alt koker ned til optimalisering, timing og kvalitet.

Dette sa Ole Kind på Grønt TeknoForum, Gartnerhallens forum for ny, bærekraftig teknologi.
Ole Kind presenterte agritechløsningene SoilMate for engasjerte potetprodusenter og deltakere fra FoU-miljøer.

SoilMate Tracker og SoliMate Leveler har mottatt støtte fra Gorofondet.

− Gevinsten ligger i detaljene, sa Ole Kind og forklarte. Dersom riktig sådybde vil kunne gi opp mot 20 % bedre resultat og riktig plassering av gjødsel kan påvirke resultatet opp mot 17 % så sier det seg selv at det har stor betydning i en bransje der risikoen er høy og marginene er små.

Der SoilMate Leveler er et verktøy for jordbearbeiding, såing, sette og plante riktig, samt automatisering av arbeidsdokumentasjonen handler SoilMate Tracker om kostnadskontroll, bærekraft, matsikkerhet, planlegging, produksjon, prognoser og dokumentasjon.

− Ved å knytte innsatsfaktorer til den enkelte plante får produsenten et unikt grunnlag for å beslutninger og tiltak for å øke lønnsomheten. Der vi før hadde excel-ark sørger nå datafangsten for at vi kan måle alt som har direkte innvirkning på produkt og bunnlinjen, sa han.

Gå til SoilMate for å lese mer

En av de mest kostbare innsatsfaktorene i potetproduksjon er bekjempelse av tørråte.
Susanne Windjus innlegg om bruk av genredigering for utvikling av tørråteresistente potetsorter vakte naturlig nok stor interesse blant deltakerne.

− Det er et ambisiøst og tidkrevende prosjekt. Potet har en komplisert genetikk og tørråte er en smart sykdom med flere «inngangsporter» til poteten og den er i konstant endring, i tillegg er Norge svært strengt regulert for denne type forskning, sa Windjus.

Tørråte zoospore Foto: Graminor

I prosjektet GENEinnovate samarbeider Graminor med NMBU, Bioteknologirådet, Norsvin, Geno og AquaGen. Der forsker de på om genredigering ved CRISPR-teknologien, en effektiv, presis og billig metode, kan bidra til en mer bærekraftig matproduksjon. Ett av prosjektene er genredigering for utvikling av tørråte resistente potetsorter som startet i 2019.

Se Windjus sin presentasjon GeneInnovate kan moderne genredigering brukes til å utvikle tørråteresistente potetsorter? her.

− Selve redigeringen og utviklingen av tørråte-resistente sorter ligger ett stykke frem i tid. Men vi håper og tror vi skal se gode resultater i utviklingen av mer tørråte- resistente potetsorter i løpet av de neste 5 årene. Sammenlignet kan utviklingen av en ny potetsort vha tradisjonell foredling ta opp mot 14 år inkludert offisiell verdiprøving.

Gå til Graminor.no for å lese mer om ulike prosjekter innen potet
Les mer om GENEinnovate i saken Norske forbrukere sier ja til genredigering som bidrar til bærekraftig matproduksjon og  Ni millionar til forsking på genredigering