Håper alle gjør det de kan for å gjennomføre våronna som planlagt

Håper alle gjør det de kan for å gjennomføre våronna som planlagt

Kjære kolleger!

Vi er inne i en svært krevende tid for oss alle. Jeg skriver til dere med et ønske om at vi i fellesskap skal løse de utfordringene vi står overfor. Sammen har vi styrke, kompetanse og vilje til å løse dette.

Dere skal vite at Gartnerhallens administrasjon og tillitsvalgte jobber hver dag med å løse alle små og store utfordringer som har oppstått som en følge av Koronaviruset. Vi vet – og forstår – at dere sitter med mange spørsmål som dere gjerne vil ha svar på med en gang. Vår organisasjon er bygd slik at beskrivelser av utfordringer, gode innspill og idéer kommer til oss i fullt monn. Det er vi glade for! Vi har derfor et godt bilde av situasjonen og ser utfordringene vi alle står oppe i. Ikke minst forstår vi det prekære behovet for løsninger som virker raskt og godt. Dette tar vi daglig opp med faglagene og andre organisasjoner i landbruket, og i felleskap henvender vi oss til bestemmende myndigheter for å få til effektive løsninger. Noen av utfordringene er så krevende og løsningene så kompliserte at det vil ta litt tid å finne detaljerte løsninger på alt. Det gleder meg imidlertid å oppleve at samarbeidet mellom alle involverte er svært godt. Alle nedlegger en voldsom innsats og alle har samme mål – å komme igjennom denne krevende tiden med minst mulige skadevirkninger – også for landbruket.

Det er avgjørende at vi som er produsenter av viktige matvarer viser at vi er vårt ansvar bevisst. Vi vil utføre det samfunnsoppdraget som er gitt oss – å gjøre det vi er aller flinkest til – å produsere trygge, sunne og gode grønnsaker, poteter, frukt og bær. Det er derfor min oppfordring til dere å gjøre alt dere kan for å få gjennomført våronna slik dere har planlagt. Det er fortsatt mange uavklarte spørsmål som skaper usikkerhet om resten av sesongen, men jeg har troen på at dette vil løse seg i tiden som kommer i samarbeid med myndigheter og alle andre involverte.

I denne spesielle situasjonen opplever vi nye preferanser og vaner hos forbrukerne. Det har raskt blitt utviklet nye forbruksmønstre som påvirker markedssituasjonen for mange av oss grøntprodusenter. Noen markedskanaler blir innsnevret eller helt stengt, og andre åpner seg, men kanskje til leveringsvilkår som ikke kan forsvares i et langsiktig og økonomisk bærekraftig perspektiv. Jeg oppfordrer alle medlemmer av Gartnerhallen til å tenke over at de er nettopp det – medlemmer av Gartnerhallen, som er et samvirkeforetak hvor medlemmene skal vise samhold og jobbe sammen mot et felles mål om best mulig økonomisk utbytte for alle. Jeg håper alle er seg dette ansvaret bevisst, også i en krevende tid. Undersalg og brudd på leveringsavtaler er på ingen måte økonomisk fordelaktig og dessuten usolidarisk mot gode kolleger. Ta kontakt med de markedsansvarlige i Gartnerhallens administrasjon hvis du har problemer med avsetningen på dine produkter. Vi vil gjerne hjelpe deg!

I den nye hverdagen vi har fått er det aller viktigste å ta vare på oss selv og hverandre.

Vis raushet! I krevende tider er det mange meninger om mye. Alle har ikke den samme informasjonen og kunnskapen om alt. Vi har ulike utfordringer i hverdagen. Vis forståelse for andres situasjon og meninger.

Vis omsorg! Det er innført begrensninger på sosialt samvær, men ikke på samtale. Vi har alle mobiltelefonen med oss. Bruk den! Ring en kollega og spør hvordan det går. Kanskje har vi ikke så mye tid til overs at vi kan hjelpe hverandre med praktiske oppgaver akkurat, men en god prat med støtte og gode råd gjør ofte samme nytten.

For bønder flest er våren vanligvis en glad tid. Det kan føles annerledes i år, men desto viktigere er det å fokusere på det positive i vårt daglige liv. Legg ekstra innsats i å kjenne på den gode lukta av fuktig og lagelig jord, lyden av fuglesang, varmen fra sola og synet av planter som gror. Ta vare på arbeidslysten. Den trengs mer enn noen gang.

Lykke til med meningsfylt arbeid!

Lindesnes 21. mars 2020

Per Olav Skutle
Styreleder i Gartnerhallen