20 tiltak for å redusere ulykkesrisikoen i norsk landbruk

20 tiltak for å redusere ulykkesrisikoen i norsk landbruk

Landbruket er den næringen i fastlands-Norge som har mest ulykker. I rapporten «Ikke en bonde å miste» presenteres 20 tiltak for å redusere ulykkesrisikoen i norsk landbruk.

«Ikke en bonde å miste» er en rapport fra forskere ved Norsk senter for bygdeforskning, International Research Institute of Stavanger (IRIS) og Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs Hospital, som gir konkrete tiltak som vil bidra til å redusere antall ulykker i norsk landbruk. I arbeidet med forskingsprosjektet «Ulykker i landbruket» fant forskerne også ut at oppmerksomhet rundt ulykker i landbruket i seg selv er forebyggende, så en slik sak kan ikke gjentas for ofte.  Rapporten er oversiktlig, med mange bilder og lett forståelig norsk, og skal på denne måten nå ut til mange.

I rapporten oppsummerer forskerne 20 tiltak for å redusere ulykkesrisikoen i norsk landbruk.  Disse tiltakene bør enhver bonde reflektere over for å redusere ulykkesrisikoen på egen gård.

Smakebiter fra funnene

Rapporten beskriver ulykker og arbeidsevne i landbruket fra mange vinkler, og de presenteres i korte kapitler. Her er noen smakebiter fra innholdet:

  • I en undersøkelse fra 1982 sa 7 prosent av bøndene at de ofte måtte arbeide selv om de var syke, i 2012 er det 21 prosent som sier det samme.
  • Ulykker med personskade øker med antall arbeidstimer på gården, og 44 prosent av bøndene arbeider på gården mer enn 1700 timer (et norsk industriårsverk), mens 16 prosent arbeider mer enn halvannet årsverk.
  • Bønder med lønnet inntekt utenom gården, kan kalles deltidsbønder. Deltidsbønder med mye arbeid utenom gården arbeider mye også på gården, og de har høy andel skader per arbeidstime på gården.
  • Både bekymringer for gårdsøkonomien, selvopplevd stress og mentale plager øker sannsynligheten for en ulykke eller nesten-ulykke.
  • Bønder må håndtere det uventede og de lever med konstant uforutsigbarhet – det er et vesentlig aspekt ved deres levde liv.
  • 28 prosent av bøndenes ulykker (med og uten personskade) har sammenheng med arbeid med dyr.
  • Det snakkes lite om helse, miljø og sikkerhet (HMS) i hverdagssamtaler bønder imellom.

Les rapporten Ikke en bonde å miste (de 20 tiltakene finner du på side 45)

Ler mer om rapporten på bygdeforskning.no