Informasjonsmøte om tørkekrisen – Gartnerhallens innspill

Informasjonsmøte om tørkekrisen – Gartnerhallens innspill

Som Norges største produsentorganisasjon for produsenter som dyrker frukt, bær, grønnsaker og potet jobber Gartnerhallen aktivt i politiske prosesser på vegne av 1200 medlemmer og bransjen. Gartnerhallen har i forbindelse med tørkekrisen gitt konkrete innspill til forhandlingsutvalget i Bondelaget.

Fylkeslagene i Østfold, Akershus, Vestfold og Buskerud Bondelag arrangerte 21. august et informasjonsmøte om tørkesituasjonen og hva som må til av krisepakker og erstatningsordninger for å redusere noe av tapene.

Møtet var godt besøkt av frukt- og grøntprodusenter, og hovedtemaet var den svært tørre sommeren, og hvordan dette påvirker grøntproduksjonen. Norges Bondelag forhandler nå med staten om en egen krisepakke, og det kom mange innspill og synspunkter på møtet om hvordan dagens erstatningsordning må endres for at det skal dekke opp for de omfattende tapene produsentene nå har som følge av tørken.

Gartnerhallens innspill
Gartnerhallen deltok også på møte, og viste til sitt konkrete innspill til hva som må til i en krisepakke. Kort fortalt er Gartnerhallens innspill at det er tre områder i erstatningsordningen som må tilpasses:
1. Vekstgruppene grønnsaker, frukt og bær må splittes i enkeltkulturer. Dette vil gi den mest rettferdige inndelingen, og det vil også mest sannsynlig bli enklere for både produsentene og forvaltningen å ha inndelingen slik som sats- og fordelingsforskriften tilsier.
2. Egenandelen, som i dag er på 30 prosent, må reduseres betydelig for erstatning innen frukt, bær, grønnsaker og poteter. Gartnerhallens innspill er at denne reduseres til 15 prosent.
3. Erstatningsutbetalingen har i dag et tak på kr 750.000,-. Dette mener Gartnerhallen må heves betydelig eller fjernes, da grøntsektoren etter hvert har produsenter med omsetning i flere-millioners-klassen.

Her kan du lese hele Gartnerhallens innspill

Fullt hus på grøntmøte i Rygge
Nærmere 100 bønder fra det sentrale Østlandet som produserer frukt og grønt var samlet i Rygge. Les oppsummering fra møtet på Østfold Bondelag sine nettsider her. Møtet fikk også bred mediedekning, bl.a. i NRK Østfold.