Ingar Gunstad går inn i rollen som viseadministrerende direktør

Ingar Gunstad går inn i rollen som viseadministrerende direktør

Økonomisjef Ingar Gunstad er ansatt som viseadministrerende direktør, og vil være stedfortreder for Elisabeth Morthen i hennes fravær. Ingar vil fortsatt være økonomisjef og leder for det nye økonomitemaet i Gartnerhallen ved siden av funksjonen som viseadministrerende direktør. Han vil også, sammen med Steinar Haugse, ha en sentral rolle i arbeidet med å innføre nytt IT-system i organisasjonen.