Innovative grønnsaksprodusenter nominert til Gartnerhallens Innovasjonspris 2018

Innovative grønnsaksprodusenter nominert til Gartnerhallens Innovasjonspris 2018

Foto: Bjertnæs og Hoel

Nøtterøybedriften Bjertnæs & Hoel introduserte hjertesalaten til det norske folk. Deretter brøytet Morenepotetene deres vei for små poteter som et nytt produktsegment og i år har de æren for at det finnes norskproduserte søtpoteter i norske butikker. Nå er de nominert til Gartnerhallens Innovasjonspris 2018.

– Bjertnæs & Hoel har vært og er en ledende bedrift innen både produksjon og utvikling av nye produkter og produksjonsmetoder, forteller Ole Davidsen, juryleder for Gartnerhallens Innovasjonspris 2018.

Det startet med produksjon av mini-romanosalat under merkenavnet «Hjertesalat». Deretter var de tidlig ute med å produsere små poteter, under navnet «Morenepotet». Det har blitt et suksessprodukt med et salgsvolum på ca. 1000 tonn i året. De har vært tidlig ute med å tilpasse produksjonen til nye trender, for etterspørselen etter små poteter er stadig økende.
– I år står de bak enda et nytt produkt i butikkenes grønnsaksavdeling, nemlig norskprodusert søtpotet. Å produsere søtpoteter i Norge var helt utenkelig for noen år siden, så dette har fått stor oppmerksomhet både i og utenfor grøntbransjen, forklarer Davidsen.

– Bjertnæs & Hoel fremstår som meget innovative og kreative, og utpeker seg blant et stort antall gode nominerte. I år fikk vi nemlig inn hele 24 nominasjoner til Gartnerhallens Innovasjonspris. Det er flere kandidater enn noen gang tidligere og viser at grøntnæringen er svært fremoverlent, sier Davidsen. Han fremhever Bjertnæs & Hoels evne til å kombinere teften for nye trender med gjennomføringsevnen deres. I tillegg til å utvikle nye sorter følger de med i forskningsfronten innen ny teknologi og tar gjerne dette i bruk når det er tilgjengelig.

Rekruttering er viktig for fremtiden til grøntbransjen. Mangel på høyere utdanning i gartneryrket er en problemstilling som Bjertnæs & Hoel er sterkt engasjert. Relevant fagkompetanse er viktig for produksjon av kvalitetsprodukter og derfor er det en utfordring at det ikke lenger er mulig å ta fagbrev som gartner i Norge. Dette fokuset på kvalitet er en pilar i arbeidet hos vestfoldbedriften.
– Som de første frilandsgartnere i Norge er Bjertnæs & Hoel sertifisert etter kvalitetsstandarden «Global Gap – Good Agriculture Practice». Dette innebærer at hele bedriften har spesielt fokus på både produksjon, miljø, omgivelser og personalhåndtering, avslutter Davidsen.

Om Gartnerhallens innovasjonspris 2018 og de andre finalistene
Et av høydepunktene på Gartnerhallen-kongressen er utdelingen av innovasjonsprisen. Denne deles ut annethvert år og henger høyt i miljøet. Det var åpent for alle aktører i grøntbransjen å spille inn nominasjoner av kandidater til prisen. Vinneren offentliggjøres på årets Gartnerhallen-kongress i Stjørdal 17. november.

Fire finalister kjemper om Gartnerhallens Innovasjonspris 2018. De har til felles at de har utviklet nye produkter eller driftsløsninger og bidratt til økt verdiskapning gjennom ulike former for samarbeid. De baner vei for andre og er med på å skape bransje- og samfunnsmessig merverdi. Med sin sterke gjennomføringsevne har de bidratt til at forbrukerne kan glede seg over større mangfold i butikkenes grøntdisker.

– En slik pris er viktig for å sette søkelys på disse foregangsbedriftene som fortjener anerkjennelse, samt for at løsninger og inspirasjon spres til bransjen, fremhever Davidsen.

De andre finalistene er
• Ekeberg Myhrene og Tom Christensen (SKP jordbær), Sylling og Åsgårdstrand
• Skjærgaarden Gartneri, Åsgårdstrand
• Frukt- og bærteamet i BAMA og Gartnerhallen
Juryen består av Ole Davidsen (nestleder i Gartnerhallens landsstyre), Espen Gultvedt (norskansvarlig i BAMA), Kristin Hollung (forskningssjef Mat og helse i Nofima) og Ellen-Margrethe Hovland (juryens sekretær og FoU-sjef i Gartnerhallen).

Kriteriene for å bli nominert til prisen er:
• At man har sett muligheter for nye produkter som markedet vil ha, og tilrettelagt og arbeidet for at produksjon av disse produktene har blitt satt i gang. Momenter som vektlegges er produksjonstekniske løsninger mht dyrking, pakningsløsninger, rasjonell varestrømlinje og utvikling som har gitt samarbeidsløsninger produsenter i mellom.
• Arbeid som har bidratt til positiv utvikling i salg og omsetningen av enkeltkulturer gjennom løsninger på produkters holdbarhet, utvidet norsk sesong pga nye sorter, dyrkingsteknikk og lagring.
• Samordning og utvikling av oppgaver og prosesser i produksjonen, som har gitt en mer rasjonell produksjon og vareomsetning for produktet og derigjennom økt verdiskaping for alle ledd i verdikjeden.

Tidligere innovasjonsprisvinnere er:
Per Odd Gjestvang (2016)
Roy Hasle (2014)
Larvik Løk (2012)
Det norske bringebæreventyret (2010)
Elstøen Gartneri (2009)
Stine Mølstad (2008)
Lærdal Grønt (2007)

For ytterligere informasjon, kontakt
• finalisten
bogh.no

eller:
• Ole Davidsen, juryleder, mobilnr 934 68 315
• Ellen Hovland, jurysekretær, mobilnr 41 22 30 03