Jakten på fremtidens poteter

Jakten på fremtidens poteter

Gartnerhallen og BAMA samlet det ledende potetmiljøet i sortsutvikling

– Prosjektet er en videreføring av Potetprosjektet der Gartnerhallen og BAMAs fra 2012-2017 arbeidet for å øke andelen norske matpoteter til 80 %. Målsetting ble oppnådd og vi ser stor verdi og aktualitet i å videreføre arbeidet.

– Utprøving av nye sorter er svært krevende og det tette samarbeidet med BAMA, Overhalla Klonsenter, Graminor og Norgro er en av nøkkelene til suksess.
Den nasjonale og internasjonale forskningen på sortsegenskaper går så raskt fremover at det er viktig å teste nye sorter fortløpende. Det tar flere år å kartlegge om nye potetsorter egner seg for det norske markedet. Derfor er det viktig for Gartnerhallen å jobbe kontinuerlig med dette.

– For å lykkes med å finne neste generasjons poteter er det mange interesser i hele verdikjeden som skal ivaretas. Vi starter i siste ledd med hva forbrukerne ønsker seg, der er smak, presentasjon og opprinnelse viktige faktorer. Mens for pakkeriet er blant annet skallkvalitet for pakking, lagring og transport viktig. For produsenten er det det de dyrkningstekniske egenskapene som er viktig – som at sorten danner mange knoller, har høy grad av sykdomsresistens og egner seg for vårt klima og vekstforhold. Siden vi stiller så strenge krav til at nye sorter må være bedre enn dagens potetvarianter, er det kun et fåtall av de sortene vi tester som har gode nok egenskaper til å bli tatt i bruk i markedet.