Januar og februar er tid for årssamlinger i regionene

Januar og februar er tid for årssamlinger i regionene

På årssamlingene velges tillitsvalgte og viktige saker for produsentenes hverdag og framtid diskuteres.

− Å være medlem i Gartnerhallen SA handler om et felles formål for å fremme medlemmenes næringsmessige og økonomiske interesser og årsmøte er regionenes høyeste besluttende organ. Dette handler derfor om medlemmenes innflytelse i saker med egeninteresse og forvaltningen av fremtidens Gartnerhallen, sier Arve Gladheim på spørsmål om hvorfor medlemmene skal delta.

Gladheim tegner det store bildet: − Som samvirkeforetak er Gartnerhallen SA eid og styrt av medlemmene i organisasjonen. Ved å delta på årssamlingen, får medlemmene informasjon om Gartnerhallens arbeid, og de får mulighet til å påvirke organisasjonens fremtid, sier Gladheim.

− Viktigst på årets årssamling er orientering om ny strategi for Gartnerhallen. Hovedmålsettingen er å styrke konkurransekraften for norsk frukt og grønt, og gjennom dette bidra til bedret lønnsomhet for Gartnerhallens medlemmer. Og, selvfølgelig er det på årssamlingene valg på tillitsvalgte, og hvem medlemmene vil la seg representere med i organisasjonen, fortsetter han.

− Gartnerhallen har 7 geografiske regioner med hvert sitt regionstyre. På årssamlingene velges regionleder og styremedlemmer som skal ivareta medlemsaktiviteten regionalt, sier Arve Gladheim som oppfordrer alle medlemmene til å delta på regionenes årssamlinger.

Dato for årssamlingene er som følger:
GH Rogaland: torsdag 31. januar
GH Industri: mandag 4. februar
GH Vest: tirsdag 5. februar
GH Sør: mandag 11. februar
GH Trøndelag: tirsdag 12. februar
GH Viken: onsdag 13. februar
GH Mjøsen: onsdag 13. februar
GH Nord: torsdag 14. februar

Er du medlem i Gartnerhallen?
Da kan du logge inn for se invitasjon og lese sakspapirer

Medlemmer som ikke har mulighet til å stille selv, kan ved skriftlig fullmakt la seg representere av et annet medlem.