Jordbærproduksjon for fremtiden

Jordbærproduksjon for fremtiden

Dette var et av temaene på årets oppsummeringsmøte blant jordbærprodusentene i Gartnerhallen.

– Sesongen 2018 har absolutt bydd på utfordringer. I likhet med resten av Europa har det vært en intens sesong, der avlingene har modnet tidligere og raskere enn normalt, men også med store variasjoner mellom dyrkerne. Vi har likevel klart å spre sesongen så godt det har latt seg gjøre. Når det er sagt er vi kronisk opptatt av å se fremover og målet er økt volum og lengre norsk sesong, sier en engasjert Tom Christensen.

Christensen er fagansvarlig for jordbærprodusentene i Gartnerhallen. Han har ikke hele svaret, men de har noen klare prioriteringer: – Vi jobber strategisk for å kunne levere høyere og jevnere volum gjennom hele sesongen. Det er krevende og betyr høy investeringsvilje fordi en del av produksjonen bør flyttes inn i tunnel og også ut av jorda.

På noen områder har de allerede lykkes og kan vise til imponerende resultater.
– De siste årene har vi klart å øke sesongen fra 12 uker til 20 uker! Noe av grunnen til at vi har lykkes er åpningen for import av jordbærplanter. Det har gitt nye sorter og planter som det kan høstes på allerede i planteåret. Det betyr at vi har fått sorter som naturlig gir oss avling både tidligere og senere enn før og samtidig kan vi få planter fra fryselager slik at de kan plantes ut til en forsinket innhøsting. I tillegg har det også gitt oss tilgang på remonterende sorter som kan høstes gjennom hele sesongen frem til frosten kommer, avslutter han.