Kai Knutsen konstitueres som administrerende direktør i Gartnerhallen

Kai Knutsen konstitueres som administrerende direktør i Gartnerhallen

Kai Knutsen konstitueres midlertidig som administrerende direktør i Gartnerhallen SA.

På grunn av sykdom i nær familie har Elisabeth Morthen bedt om å tre til side fra stillingen som administrerende direktør i Gartnerhallen inntil videre.

Kai Knutsen tiltrådte som produksjons- og markedssjef i Gartnerhallen 1.august 2020, og er siviløkonom med master i innkjøp, logistikk og strategi fra University of Salford. Han har lang erfaring fra varehandel, blant annet fra ICA/RIMI-systemet, og sist fra stillingen som kommersiell direktør i Jernia AS.

Knutsen tiltrer stillingen 1. april

Knutsen går inn i stillingen som konstituert administrerende direktør fra 1.april, og fortsetter parallelt som produksjons- og markedssjef.

– Gartnerhallen har under Elisabeths ledelse igangsatt flere viktige prosesser og satsinger, både internt og eksternt, med mål om vekst og økt verdiskaping for norske grøntprodusenter. Jeg ser fram til å videreføre dette gode arbeidet, sammen med resten av ledergruppen og øvrige ansatte, og går inn i stillingen med ydmykhet og mål om å gjøre en best mulig jobb for Gartnerhallen i denne overgangsperioden, sier Knutsen.

Morthen vil fungere som rådgiver på deltidsbasis

Elisabeth Morthen vil fungere som prosjektleder/rådgiver i på deltidsbasis i perioden, og skal ivareta nærmere definerte prosjekter og oppgaver for Gartnerhallen.

– Beslutningen jeg har tatt har vært vanskelig. Jeg har fortsatt mye ugjort som Gartnerhallen-sjef, og ser fram til å komme tilbake når situasjonen på hjemmebane tillater det. Valget av Kai Knutsen som konstituert administrerende direktør er en svært god løsning – dette blir bra for Gartnerhallen, sier Elisabeth Morthen.

– Knutsen har opparbeidet seg stor innsikt og tillit i Gartnerhallen

Landsstyret, ved styreleder Per Olav Skutle, uttrykker stor forståelse for Morthens beslutning om å tre til side for en periode.

– Vi har vært opptatt av å finne interne løsninger som fungerer, og har full tillit til at Kai Knutsen vil løse oppgaven på en utmerket måte. Styret ser fram til å fortsette det gode samarbeidet med administrasjonen under Kai sin ledelse. På den korte tiden han har vært ansatt i Gartnerhallen har han opparbeidet seg stor innsikt og tillit i Gartnerhallen, sier Skutle.


Kontaktpersoner:

Per Olav Skutle, tlf: 957 53 617
Kai Knutsen, tlf: 918 08 727