Næringspolitikk

Rapportering av matsvinn i grøntsektoren 

Rapportering av matsvinn i grøntsektoren 

Landbruksdirektoratet har ansvar for å samle inn og sammenstille informasjon om matsvinn i primærleddet for produkter innenfor grøntsektoren. Direktoratet minner om opplegg og frister for rapportering.  les mer...