Nyheter

Smakfull jobb

Smakfull jobb

– Det er en krevende jobb og noen må ta den, sier Harald Osa med et smil, i det hanles mer...