Nyheter

Bli med på arbeidsgiverkurs

Bli med på arbeidsgiverkurs

Flere organisasjoner i jordbruket har gått sammen om et felles kompetanseløft for bonden som arbeidsgiver. Les mer om kursene og hvordan du melder deg på her.les mer...

Fornøyd med arbeidsgiverkurs for jordbruket

Fornøyd med arbeidsgiverkurs for jordbruket

10. desember ble det første arbeidsgiverkurset for jordbruket gjennomført. Én av de 150 kursdeltakerne var grøntprodusent og regionleder for GH Viken, John Gunnar Swang, som varmt anbefaler kurset til andre.les mer...

Vil forbedre importkontrollen av planter og frø 

Vil forbedre importkontrollen av planter og frø 

Brunsneglen er et velkjent eksempel på en skadegjører som har kommet utilsiktet til landet gjennom planteimport. Nå skal forskere se på mulighetene for forbedret importkontroll av planter for å begrense omfanget og konsekvensene importerte skadegjørere kan ha for norsk mattrygghet, skogbruk og natur. les mer...

Rapportering av matsvinn i grøntsektoren 

Rapportering av matsvinn i grøntsektoren 

Landbruksdirektoratet har ansvar for å samle inn og sammenstille informasjon om matsvinn i primærleddet for produkter innenfor grøntsektoren. Direktoratet minner om opplegg og frister for rapportering.  les mer...