Uncategorized

Grofondet-finalist Hans Olav Moskvil 

Grofondet-finalist Hans Olav Moskvil 

Produksjon av jordbær med særs god smak gjennom hele juli vil kunne gi norske jordbær et stort fortrinn i konkurranse mot import. Dette er bakgrunnen for Hans Olav Moskvils prosjekt, som han håper på å kunne realisere gjennom støtte fra Grofondet.  les mer...

Grofondet-finalist Jarl Olav Rugtveit

Grofondet-finalist Jarl Olav Rugtveit

Nye og flere skadegjørere i frukthagen, samtidig som verktøykassa for bekjempelse blir mindre, har ført Jarl Olav Rugtveit på utkikk etter nye og mer miljøvennlige plantevernmidler. Nå håper han at midler fra Grofondet skal åpne nye muligheter og bidra til økt verdiskaping for frukt- og bærprodusenter.les mer...

Grofondet-finalist Andreas Bakken

Grofondet-finalist Andreas Bakken

Med overskuddsvarme og CO2 fra treindustrien, vil grøntprodusent Andreas Bakken utvikle en modell for sirkulær grøntproduksjon. Med midler fra Grofondet håper Bakken å realisere prosjektet som skal gi utvidet sesong og styrket konkurransekraft for norske grøntprodukter.les mer...

Grofondet-finalistene Skjærgaarden Gartneri

Grofondet-finalistene Skjærgaarden Gartneri

Matproduksjon bør være en del av løsningen, og ikke en del av klimaproblemet, mener Skjærgaarden Gartneri. Nå håper de på støtte fra Grofondet til sitt Biorest-prosjekt, for å gjøre sirkulær matproduksjon, bedre jordhelse, plantehelse og karbonlagring tilgjengelig for hele landbruket.les mer...