Uncategorized

Årssamlingene er gjennomført

Årssamlingene er gjennomført

Stor aktivitet i regionene Samtlige åtte regioner i Gartnerhallen har gjennomført sine årsamlinger. Regionstyrene har lagt fram sine årsrapporter forles mer...