Konstruktivt møte med Bollestad om arbeidsforhold i grøntnæringen

Konstruktivt møte med Bollestad om arbeidsforhold i grøntnæringen

Statssekretær i ASD, Vegard Einan, leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, og landbruks- og matminister Olaug Bollestad på pressekonferansen etter møtet onsdag 20. oktober. Foto: Elisabeth Morthen

Gartnerhallen møtte denne uken politisk ledelse i Landbruks- og matdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet.

Møtet var initiert av landbruks- og matminister Olaug Bollestad og statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Vegard Einan, med bakgrunn i sommerens medieoppslag om kritikkverdige arbeidsforhold for sesongarbeidere.

Administrerende direktør Elisabeth Morthen representerte Gartnerhallen, og beskriver et godt og konstruktivt møte.

– Vi var tydelige på at Gartnerhallen tar forholdene som er omtalt i sommerens medieoppslag på største alvor. Enkelttilfeller av uryddige arbeidsforhold er ikke akseptabelt, men samtidig heller ikke representativt for næringen i sin helhet, sier Morthen.

Presenterte Gartnerhallens tiltak for gode arbeidsforhold

Hun presenterte også Gartnerhallens 5-punktsplan for gode arbeidsforhold, som ble lansert i september.

– For oss er det viktig å møte situasjonen med konkrete tiltak for forbedring. Nå må fokus være på å gjøre gode forberedelser inn mot neste års sesong. Gartnerhallen vil ta en aktiv rolle i dette arbeidet, sier Morthen.

I tillegg til Gartnerhallen, deltok Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Gartnerforbund, BAMA, Nordgrønt og Norges Bærdyrkerlag.

– Det er bra at hele næringen nå vil samarbeide for å skape gode bo- og arbeidsforhold for sesongarbeidere. Det er viktig for alle dem som kommer hit for å arbeide i norsk landbruk, og nødvendig for å gjenoppbygge omdømmet til deler av norsk frukt- og grøntproduksjon, sier Bollestad i en kommentar på Landbruks- og matdepartementets nettsider.