Koordinator for tenketank innenfor landbruksteknologi

Koordinator for tenketank innenfor landbruksteknologi

Deltidsengasjement ut 2019 – mulighet for forlengelse
Søknadsfrist snarest!

ER DU INTERESSERT I TEKNOLOGI FOR GRØNTSEKTOREN?
I 2018 etablerte Gartnerhallen en tenketank for utvikling av norsk landbruksteknologi. Gjennom Teknoforum jobber vi, i samarbeid med NIBIO, NMBU, SINTEF, Kongsberg Innovasjon, BAMA og Norsk landbrukssamvirke, med å identifisere og stimulere til nye teknologiske løsninger for norsk grøntproduksjon.

Klimaendringene gjør at norsk landbruk må tenke nytt. Ekstremtørken 2018 og flomsommeren 2017 er påminnelser om at vi vil få mer ekstremvær, med behov for alt fra lettere selvkjørende maskiner som kan manøvrere i våte åkere, til tunneldyrking og kontrollert vanning. Norske grøntprodusenter er omstillingsdyktige og det er mye teknologi på gang som vil egne seg godt for å øke produktiviteten innen næringen. Det er også mye å lære av annen norsk industri.

Gartnerhallen tror på sterk vekst i norsk grøntproduksjon fremover. En av suksessfaktorene er nettopp implementering av ny teknologi. Det vil skje store teknologiske framskritt i landbruket framover. Norge er verdensledende innen områder som robotisering og droneteknologi. Sammen med den eksponentielle utviklingen som skjer innen datasystemer og kunstig intelligens er dette teknologier som vil kunne føre til store gevinster i landbruket og gi grøntsektoren viktige konkurransefortrinn. Derfor tok Gartnerhallen initiativet til Teknoforum.

Teknoforum er en møteplass mellom grøntnæringen, leverandører og FoU-miljøer innen landbruks-teknologi. Vi kartlegger tilgjengelig teknologi og initierer prosjekter og tiltak for å få frem løsninger som egner seg til norske forhold og kan bidra til mer effektiv, mer miljøvennlig og mer lønnsom produksjon.

TeknoForum trenger koordinator. Er det deg?
For å ivareta administrative og koordinerende oppgaver i TeknoForum søker vi etter deg som
– har interesse for agritech og digitalisering
– kan koordinere og følge opp oppgaver, tiltak, møteplanlegging, etc
– har interesse og erfaring med kommunikasjon gjennom tradisjonelle og sosiale medier
– har nettverk i agritech og/eller grøntbransjen eller ønsker å bygge det
– jobber selvstendig, systematisk og samarbeider godt med andre mennesker.

Du vil få mulighet til å jobbe i et spennende miljø med hyggelige kollegaer. Vi tilbyr fleksibel arbeidssted, et spennende nettverk som sparrings- og samarbeidspartnere og honorar etter avtale. Arbeidsomfanget vil variere, men anslagsvis utgjøre 1-2 dager i uken i 2019. Mulighet for forlengelse. Noe reising må påregnes.

Ønsket oppstart: Raskt

Dersom dette høres spennende ut, ta kontakt med
– Ellen Hovland, FoU-sjef, ellen.hovland@gartnerhallen.no
– Elisabeth Morthen, administrerende direktør, elisabeth.morthen@gartnerhallen.no.

Les mer om TeknoForum