Korona-situasjonen er krevende for norsk grønt-sektor, som for alle andre.

Korona-situasjonen er krevende for norsk grønt-sektor, som for alle andre.

Forsyning og endret etterspørsel

Hele forsyningslinjen fra Gartnerhallens produsenter, via pakkerier og lagre, BAMA og industrikunder og ut til handelen og forbruker jobber på spreng for å sikre tilstrekkelig med varer til å dekke forbrukernes etterspørsel. I Storkjøkkenmarkedet opplever i en drastisk reduksjon i etterspørsel som følge av restauranter og hoteller har lav eller ingen aktivitet. I dagligvaremarkedet opplever vi økt etterspørsel som følge av at forbrukerne handler mer. Det gir utfordringer i hele verdikjeden. Pakkerier og lagre skal tilpasse seg endringer i markedet, og de skal ivareta ansatte og redusere smittepress samtidig. Hvordan situasjonen utvikler seg, er vanskelig å spå. Hva slags frukt- og grøntprodukter forbrukerne etterspør, kan endre seg, men vi vet ikke helt hvor mye og hvordan. Vi må forvente at flere nordmenn vil tilbringe våren og sommeren i Norge, noe som vil øke behovet for frukt og grønt. Mange produsenter opplever usikkerhet for kommende sesong, fordi Norge er i en ekstraordinær situasjon.

Tilgang på arbeidskraft
På lik linje med de øvrige, nasjonale mat- og dagligvareaktørene forsikrer BAMA at de har god tilgang på varer, og at disse kommer fram til butikkene på vanlig måte. Vi er imidlertid nødt til å ta grep for at dette skal fortsette også i resten av 2020. I dag sendte derfor BAMA og Gartnerhallen ut en felles pressemelding der vi peker på den utfordrende situasjonen norske grøntprodusenter er i, med å få tak i utenlandsk arbeidskraft. Vi oppfordret til en nasjonal dugnad for tilgang på norsk arbeidskraft for å avhjelpe situasjonen noe. Men uansett vil vi ha behov for den kompetente utenlandske sesongarbeidskraften som kommer til Norge hver sesong for å jobbe. De har gjennom mange år opparbeidet seg en kompetanse som ikke lett kan erstattes. Derfor jobber Gartnerhallen aktivt for å sikre at de som kan og vil komme til Norge, kommer, og blir tatt vel hånd om, i tråd med myndighetenes retningslinjer.

Stor usikkerhet. Spis minst 5 om dagen!
Det er usikre tider, der mange spørsmål ikke kan besvares, fordi samfunnet endrer seg veldig fort.

Vi må støtte hverandre og hjelpe hverandre som best vi kan, men føler sikkert alle at vi ikke får gjort så mye som vi burde.

Gartnerhallen har stor pågang fra produsenter med mange spørsmål. Vi besvarer henvendelser så langt vi strekker til, og er aktive både i relasjon til kundene våre, samarbeidende organisasjoner og myndighetene for å påvirke situasjonen til beste for våre produsenter, slik at vi sikrer god tilgang til norske grøntprodukter for forbrukerne.

Et sunt kosthold med høyt forbruk av frukt og grønt er et viktig bidrag til å bygge generell god helse og et godt immunforsvar i tider med høyt smittepress. Minst 5 om dagen er bra!

Takk til alle som tar ekstra tak i en krevende tid!