Kravet om innreisekarantene fjernes fra 15. juli

Kravet om innreisekarantene fjernes fra 15. juli

I flg. en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet 10.07.2020, fjernes kravet om innreisekarantene for reisende fra de fleste land i EØS/Schengen-området. Dette innebærer at sesongarbeidere fra disse landene, fra 15. juli ikke lenger må i karantene. Dette er positive endringer for grøntsektoren, som er svært avhengig av utenlandsk sesongarbeidskraft.

Det er Folkehelseinstituttet som til enhver tid har oversikt over hvilke land og regioner som omfattes av karantenefritaket. Oversikten oppdateres hver 14. dag. Se gjeldende kart og kriterier (Folkehelseinstituttet). Det gjøres oppmerksom på at det kan gjøres endringer på kort varsel, og at karanteneplikt igjen innføres.

Endringene trer i kraft fra 15. juli, så sesongarbeidere som har ankommet landet de siste dagene, må fortsatt forholde seg til gjeldende karanteneregler. For personer fra de aktuelle landene hvor karanteneplikten fjernes, opphører karanteneplikten fra 15. juli.

Neste trinn – tilsvarende for tredjelandsborgere
I flg. Regjeringen vil det på et senere tidspunkt bli tatt beslutning om generell innreise fra enkelte land også utenfor EØS/Schengen, såkalte tredjeland. Norge vil sannsynligvis følge restriksjoner og råd som EU kommer med på dette området, heter det i nyhetssak fra Regjeringen.

Fortsatt viktig med gode smitteverntiltak
Det er fortsatt viktig at alle virksomheter følger myndighetens råd om smitteverntiltak. Mattilsynets veileder for smittevern i produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet, skal bidra til friske arbeidstakere og til å opprettholde produksjonen av trygg mat. Veilederen inneholder råd og informasjon, inkludert en sjekkliste for godt smittevern i grøntproduksjon. Les mer om dette her.