Krisepakke for landbruket – lite målrettet for grøntsektoren

Krisepakke for landbruket – lite målrettet for grøntsektoren

Landbruksorganisasjonene og regjeringa har i dag blitt enige om innholdet i en krisepakke etter årets tørkesommer. Resultatet er dessverre ikke så godt som vi hadde håpet på for grøntsektoren.

Det kun gjort én endring i avlingsskadeordningen som omfatter grøntsektoren. Erstatningstaket på kr 750.000,- er hevet til 1,5 mill. kroner.

Staten hadde behov for å finne effektive løsninger, og krisepakka gir en ekstrautbetaling av arealtilskudd for grønnsaker. Det utbetales kr 500,- pr dekar til grønnsaksarealer pr 31.10.2018. Utbetalingen skal skje i løpet av året. Det ekstra arealtilskuddet er begrenset oppad til kr 500.000,- pr foretak.

Ekstrautbetalingen utbetales til produsenter i følgende fylker: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Vest-Agder, Aust-Agder og kommunene Bjerkrheim, Gjesdal, Strand, Sokndal, Eigersund og Lund.

Styreleder i Gartnerhallen Per Olav Skutle, er skuffet over lite treffsikker krisepakke for frukt-og grøntnæringa. – Jeg er skuffet over resultatet. Det er bra med heving av taket for avlingsskadeerstatningen, men fortsatt vil produsenter som er hardt rammet av tørken risikerer å falle utenfor ordningen. Dette fordi oppdelingen i vekstgrupper, slik vi spilte inn i forkant av forhandlingene ikke er gjennomført. Tilskuddet på kr 500,- pr daa på Sør- og Østlandet, fordeles flatt på alle, og er lite treffsikkert i forhold til de som har store tap. Skuffende er det også at potet, frukt og bær ikke er omfattet av krisepakken. Det er kritisk for mange som har stor avlingssvikt, sier Per Olav Skutle.

Les mer på Landbruks- og matdepartementet her.