«Effektiv varestrøm»: Kunnskap om lagring skal forlenge leveringssesongen for norsk

«Effektiv varestrøm»: Kunnskap om lagring skal forlenge leveringssesongen for norsk

− Stadig mildere vintre gjør at vi må øke kunnskapen om optimale lagringsforhold, sier Espen Gultvedt, norsk ansvarlig i BAMA.

Gartnerhallen og BAMA samarbeider om å øke forbruket av norskprodusert frukt, grønnsaker, bær og poteter gjennom en samhandlingsstrategi. Ett av prosjektene har som mål å avdekke muligheter og eventuelle behov for å modernisere og effektivisere dagens lagerstruktur for å forlenge leveringssesongen for norske lagringsprodukter, gjennom økt kvalitet og reduksjon av lagringssvinn.

− Vi vet at det er viktig med kjølelagring, men vi vet ikke nok om hvor det er det størst behov for forbedringer. Et eksempel som illustrer utviklingen godt er på potet der det tidligere var vanlig å bruke ventilerte lagre uten tilleggskjøling. Da flere produsenter som leverer til Hvebergsmoen Potetpakkeri gikk sammen og investerte i nytt moderne felleslager for potet (Grinder Felleslager AS), resulterte det i økt lagringsevne og en reduksjon i utsortering på hele 20 prosent. Det betyr en radikal forbedring av produsentøkonomien, sier Espen.

− Gartnerhallen og BAMAs samhandlingsstrategien består av prioriterte prosjekter der målet er å øke norskandelen, sier han og utdyper. Gjennom blant annet utvikling av sorter og sortiment klarte vi å øke norskandelen av potet fra 60 til 80 %. Erfaringene fra dette prosjektet har vi nå tatt med oss i et tilsvarende prosjekt som omfatter tomat. I tillegg til prosjektet om lagring og tomat-prosjektet, kjører vi to prosjekter på henholdsvis gulrot og frukt, sier han.

− «Effektiv varestrøm» som prosjektet heter, har tre delprosjekter; lagring, nedkjøling av ferdigvare og HUB (lokalterminal). I delprosjektet om lagring skal vi nå analysere dagens og fremtidens lagerstruktur for å øke kunnskap om lagringsforhold og avdekke hvor det er størst mulighet for forbedringer slik at vi tar beslutninger på riktig grunnlag, sier Espen som er prosjektansvarlig. Thor-Eirik Albrektsen fra PPT er delprosjektansvarlig for lagring og ansvarlig for undersøkelsen.

Den pågående undersøkelsen blant Gartnerhallen-produsenter tar for seg lagring av potet og grønnsaker, og som skal omsettes gjennom konsummarkedet.