Webinar: Lager 2020

Webinar: Lager 2020

På grunn av korona ble lagerseminararet 11. og 12. mars avlyst som fysisk samling. Det arrangeres nå et webinar med utvalgte tema fra dag 1 (generell del) 29. oktober.

Webinaret er rettet mot produsenter som lagrer ferske vegetabiler og ande interesserte og vil blant annet omhandle hvordan et kjølelager fungerer, kjølemedier, dimensjonering av lagre og prinsipper og styring av ulike typer lagre.

Tid: 29.10.20 09:00 – 12.00
Sted: Teams

Deltakerne får informasjon om tilbudet “Lagersjekken”, et nytt rådgivingsprodukt fra NLR som skal avdekke feil. Beregning av kjølebehov og kostnader vil også løftes opp.

Se også
Webinar – Lager 2020 -Frukt og bær
Webinar – Lager 2020 – POTET

 

Gå program og meld deg på her.
Påmeldingsfrist 25. oktober.

Velkommen til webinar!

Webinaret sponses av Gartnerhallen