Lagmannsretten avviser anke i Gartnerhallen-saken

Lagmannsretten avviser anke i Gartnerhallen-saken

Borgarting lagmannsrett avviser anken til bonden som ble dømt for millionunderslag fra Gartnerhallen.

I begynnelsen av april ble en bonde dømt til fem år og ti måneders fengsel, for underslag av 49 millioner kroner fra Gartnerhallen. Bonden anket dommen, men nå har Borgarting lagmannsrett avvist anken.

Lagmannsrettens begrunnelse er at det ikke er fremlagt eller påberopt noe i anken som gir grunnlag for tvil om riktigheten av tingrettens vurdering.

Den medtiltalte regnskapsføreren, som ble dømt til fire års fengsel, anket ikke. Han innrømmet å urettmessig ha utbetalt om lag 49 millioner kroner, og har erkjent straffskyld for grovt underslag.