Landbruksministeren besøker grøntprodusenter i Vestfold

Landbruksministeren besøker grøntprodusenter i Vestfold

Landbruks- og matministeren hadde så vidt rukket å ferdigforhandle jordbruksavtalen, før hun i dag besøkte grøntprodusenter i Vestfold.

Første stopp var besøk hos Gartnerhallen-produsent Bjertnæs & Hoel som orienterte om gårdens produksjon av salater og delikatessepoteter, om å utvikle dyrkingsteknikker som tar vare på jordkvaliteten og om satsing på innovasjon og ny teknologi, blant annet gjennom samarbeid med universiteter i Europa. De vektla også viktigheten av tett samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving og med dagligvarehandelen. – Vi må knytte tettere bånd mellom oss som produserer maten og markedet, og skape innsikt hos forbrukerne om hvordan maten produseres, sa Åsmund Bjertnæs.

Ministeren understreket behovet for rekruttering til næringa, og fikk støtte av Åsmund Bjertnæs som var opptatt av kunnskapsbygging og at nye kunnskapsrike produsenter kommer inn i næringa.

Les også Gartnerhallen vil ha ein milliard over fem år i jordbruksoppgjeret (11. mars 2019)

Gartnerhallen roste innovasjons- og vekstprogrammet, og påpekte viktigheten av at midlene over jordbruksavtalen er innrettet mot innovasjon, ny teknologi og klimatilpassing. Satsing på innovasjon , klimatilpassing og ny teknologi er avgjørende for å skape en konkurransekraftig grøntnæring. Vi må avlaste produsentene for risiko, slik at de tær å satse på vekst og for at nye produsenter skal ønske seg inn i næringa, sa Elisabeth Morthen. Innovasjons- og veskstsatingen i jordbruksavtalen legger et godt grunnlag for at forbruksveksten kan dekkes av norskproduserte grønnsaker, frukt, bær og poteter. Gartnerhallen ba om en milliard til grøntnæringen over 5 år – vi ser på årets jordbruksavtale som en start på en satsing som må trappes opp i åra som kommer, sa hun.

Etter besøket hos Bjertnæs & Hoel gikk ferden videre til Gjennestad – også der sto blant annet rekruttering og kunnskap i næringa på dagsorden.

Bjertnæs & Hoel er to familier med lange tradisjoner med produksjon av salat og grønnsaker. De er i front på utvikling av nye produkter og produksjonsmetoder og introduserte hjertesalaten til det norske folk. Senere bidro de med Morenepotetene som banet vei for småpoteter som et nytt produktsegment og i fjor sørget de for at det finnes norskproduserte søtpoteter i norske butikker.