Målet om levende jord sikret Skjærgaarden Gartneri finaleplass til årets Innovasjonspris

Målet om levende jord sikret Skjærgaarden Gartneri finaleplass til årets Innovasjonspris

Skjærgaarden Gartneri i Åsgårdstrand drives med hjerte for jorda. Som pionerer innen jordkvalitet må de selv fremskaffe kunnskapen om hvordan skape balanse i jorden. Ambisjonen er å legge til rette for god plantevekst på en naturlig og bærekraftig måte. Nå er de nominert til Gartnerhallens Innovasjonspris 2018.

– Ekteparet Kristin Stenersen og Bjørge Madsen utpeker seg som dyktige produsenter med et særskilt engasjement for jordkvalitet, forteller Ole Davidsen, som er juryleder for Gartnerhallens Innovasjonspris 2018. Fokuset på jordkvalitet sammen med innovasjonsviljen gjorde at Skjærgaarden skiller seg ut blant et stort antall gode nominerte.
– I år kom det nemlig inn hele 24 nominasjoner til Gartnerhallens Innovasjonspris. Det er flere kandidater enn noen gang og viser at grøntnæringen er svært fremoverlent, sier Davidsen.

Både på egen hånd og sammen med forsknings- og utviklingsmiljøer leter Skjærgaarden Gartneri etter stadig nye løsninger og produkter. De har utviklet sitt eget kompostanlegg, hvor restprodukter fra produksjonen blir kompostert til god dyrkingsjord. De er engasjert i forskningsprosjekter på binding av CO2 i jord, blant annet ved tilførsel av biokull, og de bruker grønt plantedekke for å tilføre næringsstoffer og forhindre at jorden blir liggende åpen.
– Skjærgaarden er en foregangsbedrift innen utvikling av ny kunnskap om mikrolivet i jorda og hvordan en god balanse i jorda legger til rette for bedre matproduksjon, forklarer Davidsen. I tillegg deler de aktivt kunnskapen sin for å stimulere flere til å jobbe på samme måte. Dette vil bidra til at norsk grøntproduksjon blir enda mer bærekraftig.

I tillegg til sitt arbeid for levende jord, prøver Stenersen og Madsen hele tiden ut nye kulturer. De har bidratt til å utvikle vårløk til et viktig produkt for norsk produksjon. Gartneriet har sin egen merkevare på Skjærgaardsløk og frilandsdyrkede, friske urter. Videre kan jurylederen fortelle at gartneriet skapte stor jubel hos storkjøkken i år med sin svært vellykkede produksjon av meloner på norsk jord.

– Med sin kontinuerlige leting etter nye produkter er Skjærgaarden gartneri også en stor ressurs for storkjøkkenkunder og lokale kokker. De blir støtt og stadig besøkt av forhandlere som tar med seg kunder dit og bruker deres innovasjonshage med spennende grønnsaker og spiselige blomster som salg- og utstillingsvindu., avslutter Davidsen.

Om Gartnerhallens innovasjonspris 2018 og de andre finalistene
Et av høydepunktene på Gartnerhallen-kongressen er utdelingen av innovasjonsprisen. Denne deles ut annethvert år og henger høyt i miljøet. Det var åpent for alle aktører i grøntbransjen å spille inn nominasjoner av kandidater til prisen. Vinneren offentliggjøres på årets Gartnerhallen-kongress i Stjørdal 17. november.

Fire finalister kjemper om Gartnerhallens Innovasjonspris 2018. De har til felles at de har utviklet nye produkter eller driftsløsninger og bidratt til økt verdiskapning gjennom ulike former for samarbeid. De baner vei for andre og er med på å skape bransje- og samfunnsmessig merverdi. Med sin sterke gjennomføringsevne har de bidratt til at forbrukerne kan glede seg over større mangfold i butikkenes grøntdisker.

– En slik pris er viktig for å sette søkelys på disse foregangsbedriftene som fortjener anerkjennelse, samt for at løsninger og inspirasjon spres til bransjen, fremhever Davidsen.

De andre finalistene er:
• Ekeberg Myhrene og Tom Christensen (SKP jordbær), Sylling og Åsgårdstrand
• Bjertnæs & Hoel, Nøtterøy
• Frukt- og bærteamet i BAMA og Gartnerhallen
Juryen består av Ole Davidsen (nestleder i Gartnerhallens landsstyre), Espen Gultvedt (norskansvarlig i BAMA), Kristin Hollung (forskningssjef Mat og helse i Nofima) og Ellen-Margrethe Hovland (juryens sekretær og FoU-sjef i Gartnerhallen).

Kriteriene for å bli nominert til prisen er:
• At man har sett muligheter for nye produkter som markedet vil ha, og tilrettelagt og arbeidet for at produksjon av disse produktene har blitt satt i gang. Momenter som vektlegges er produksjonstekniske løsninger mht dyrking, pakningsløsninger, rasjonell varestrømlinje og utvikling som har gitt samarbeidsløsninger produsenter i mellom.
• Arbeid som har bidratt til positiv utvikling i salg og omsetningen av enkeltkulturer gjennom løsninger på produkters holdbarhet, utvidet norsk sesong pga nye sorter, dyrkingsteknikk og lagring.
• Samordning og utvikling av oppgaver og prosesser i produksjonen, som har gitt en mer rasjonell produksjon og vareomsetning for produktet og derigjennom økt verdiskaping for alle ledd i verdikjeden.

Tidligere innovasjonsprisvinnere er:
Per Odd Gjestvang (2016)
Roy Hasle (2014)
Larvik Løk (2012)
Det norske bringebæreventyret (2010)
Elstøen Gartneri (2009)
Stine Mølstad (2008)
Lærdal Grønt (2007)

For ytterligere informasjon, kontakt
• finalisten www.skjaergaarden.no

eller:

• Ole Davidsen, juryleder, mobilnr 934 68 315
• Ellen Hovland, jurysekretær, mobilnr 41 22 30 03