Mattilsynets smittevernveileder er oppdatert

Mattilsynets smittevernveileder er oppdatert

Smittevern og drift i samsvar med gjeldende lover og regelverk er ditt ansvar som arbeidsgiver. Nå er myndighetenes veileder for grøntprodusenter oppdatert.

Mattilsynets veileder skal bidra til friske arbeidstakere og til å opprettholde produksjonen av trygg mat. Veilederen inneholder råd og informasjon, inkludert en sjekkliste for godt smittevern i grøntproduksjon.

Klikk her for å laste ned smittevernveilederen som PDF

Smittevern og drift i samsvar med gjeldende lover og regelverk er ditt ansvar som arbeidsgiver. Du må derfor risikovurdere arbeidsmiljøet, inkludert risikovurdering av smitte, lage en tiltaksplan og iverksette tiltak for å hindre smittespredning.

De tre viktigste tiltakene for å bremse smitte av covid-19 er:

  • Syke personer skal ikke være fysisk til stede på arbeid
  • God hygiene
  • Redusert kontakt mellom personer

Du må også sette deg inn i lokale smittevernbestemmelser, og følge disse. Se kommunens nettsider eller kontakt kommunehelsetjenesten. Kommuneoverlegen/smittevernlegen har vide fullmakter og kan stenge ned virksomheter hvis de finner det nødvendig.

Veilederen ble oppdatert 4. februar 2021. Under viser vi til deler av informasjonen som du finner i veilederen. Vi oppfordrer imidlertid alle som er involvert i norsk grøntproduksjon til å lese veilederen i sin helhet for fullstendig informasjon.

De tre viktigste tiltakene for å bremse smitte er at syke personer ikke jobber, god hygiene og redusert kontakt mellom mennesker.

 

Innreise til Norge

For personer som kommer til Norge fra et land med karanteneplikt er det satt ulike krav. For utenlandske sesongarbeidere er det særlig viktig å passe på:

Fra 29. januar 2021 er det innført strenge innreiserestriksjoner til Norge. Grøntproduksjon er definert som kritisk samfunnsfunksjon. Dette innebærer at det kan gis unntak fra innreiserestriksjonene for utenlandske arbeidere til grøntsektoren.

Les mer om innreise til Norge for å jobbe i landbruket, og last ned nødvendige skjemaer, på regjeringens nettsider

Krav til karantenested

Personer i innreisekarantene skal oppholde seg på karantenehotell under innreisekarantenen. Det er gjort unntak for personer som kommer til Norge for å arbeide, hvis arbeidsgiver sørger for et egnet oppholdssted med enerom. Tilgang til egnet oppholdssted må dokumenteres ved innreise.

Krav til egnet oppholdssted:

  • Enerom
  • TV og internett
  • Eget bad
  • Eget kjøkken eller matservering

Les mer om innkvartering av arbeidstakere på Arbeidstilsynets nettsider og se webinar om innkvartering og smittevern (Arbeidstilsynet) 

Hvem kan møte på arbeid?

Generelt kan personer som ikke har symptomer på sykdom, ikke er i isolasjon, innreise- eller hjemmekarantene, møte på arbeid.

De som er i innreisekarantene kan ikke være på en arbeidsplass hvor andre oppholder seg. En person som er i karantene kan likevel jobbe hvis ingen andre oppholder seg på arbeidsstedet.
Regjeringen presiserer på sine nettsider at kravet om å unngå nærkontakt gjelder for all aktivitet utenfor karantenestedet. Det vil si at personen også må kunne komme seg til arbeidsplassen uten å komme i nærkontakt med andre.

Personer i innreisekarantene kan ikke jobbe med innhøsting der man kommer i direkte kontakt med spiseklare grøntprodukter.
Personer som er syke skal ikke møte fysisk på jobb, selv ved milde luftveissymptomer. Personer med påvist eller sannsynlig covid-19 skal i isolering i isolasjonsbolig/hjemmeisolering.

Se sjekkliste på side 11 og 12 i smittevernveilederen for presis beskrivelse av hvem som kan og ikke kan møte på arbeid.

Heng gjerne opp plakater med informasjon. Klikk på bildet for å laste ned koronamateriell på ulike språk.

Hygiene og renhold

God hånd- og hostehygiene er viktig for å redusere smitt ved alle luftveisinfeksjoner. Hygienetiltak skal utføres hyppig av alle, uavhengig av kunnskap om egen og andres smittestatus.

Hender bør vaskes hyppig, og ved hver håndvask skal man finne såpedispenser, papirhåndklær og søppelbøtte. Alkoholbasert desinfeksjon er et alternativ hvis håndvaskmuligheter ikke er tilgjengelig.

Lokale renholdsplaner må gjennomgås, og utsatte områder må ha forsterket renhold.

Les mer om rengjøring og desinfeksjon ved covid-19 på Folkehelseinstituttets nettsider

Informasjon og opplæring

Arbeidstakerne er pålagt å følge smittevernstiltakene. Som arbeidsgiver må du sørge for at de ansatte får nødvendig informasjon og opplæring. Opplæring må skje på et språk som de ansatte forstår. Du må kunne dokumentere at opplæring er gjennomført.

Hvis du har konkrete spørsmål om:

  • Smittevern: kontakt kommunehelsetjenesten
  • Innkvartering eller arbeidsmiljø: kontakt Arbeidstilsynet
  • Mattrygghet: kontakt Mattilsynet

Nyttige lenker: