Medlemsmøte i Gartnerhallens region Rogaland

Medlemsmøte i Gartnerhallens region Rogaland

GH Rogaland har nylig arrangert medlemsmøte. Det var god oppslutning med rundt 30 deltakere, og programmet var konsentrert om vekst og muligheter i grøntsektoren.

I årets jordbruksoppgjør fikk Gartnerhallen gjennomslag for et vekst- og innovasjonsprogram for grøntnæringen. Et av tiltakene var å etablere et rådgivende utvalg som består av aktører i verdikjeden, avtalepartene og virkemiddelapparatet. Innen 15 mars 2021 skal utvalget legge frem en langsiktig plan for styrket innovasjon, vekst og økte norskandeler i grøntsektoren.

Utvalget skal vurdere markedsmuligheter og markedskanaler, innovasjonsbehov, potensial for produkt- og sortsutvikling, bærekraftige løsninger i produksjon og rekruttering.

Adm. dir. i Gartnerhallen, Elisabeth Morthen, fortalte på medlemsmøtet om hva som er Gartnerhallens målsetting å få gjennomslag for i utvalget, og at hun er opptatt av at produsentene rundt om i landet får mulighet til dele sin kunnskap, og gi sine innspill til utvalget. Målsettingen er at alle regionene i Gartnerhallen skal ha medlemsmøter i løpet av høsten, med dette som tema.

Innovasjon Norge med øremerkede midler til grøntsektoren
Seniorrådgiver Aart-Dirk van Zanten Magnussen, fra Innovasjon Norge Rogaland, deltok også på møtet. Magnussen kunne bl.a. fortelle at det i årets jordbruksoppgjør er avsatt 634 mill. kroner i IBU-midler til landbruket, og at det fra 2020 i tillegg er 74 mill. kroner som er øremerket grøntsektoren.

Er du medlem i Gartnerhallen?
Da kan du logge inn for å lese hele saken

Medlemsmøte i GH Rogaland. F.v. regionleder Jørgen Wølstad, seniorrådgiver i Innovasjon Norge Aart-Dirk van Zanten Magnussen og adm.dir. i Gartnerhallen Elisabeth Morthen.