Forskning på frossengrønnsaker kan utvide sesongen for norske bønder

Forskning på frossengrønnsaker kan utvide sesongen for norske bønder

Et nytt forskningsprosjekt skal finne ut hvordan man kan gjøre fryste norske grønnsaker enda mer næringsrike og smakfulle – og dermed øke sesongen for norske bønder.

Det norske Norfryg-prosjektet har som mål å utvide sortimentet av norske grønnsaker, gjøre fryste grønnsaker mer attraktivt og tilgjengelig. Blant annet gjennom å identifisere ny teknologi som kan føre til enda lavere tap av helserelaterte næringsstoffer og bedre sensoriske egenskaper i grønnsakene.

Både norsk og internasjonal forskning viser at flere typer fryste grønnsaker kan ha høyere nivåer av vitamin C og diverse antioksidanter enn det man finner i ferske grønnsaker etter lagring, transport og frembud. Prosjektet skal forske videre på temaet, og hele prosessen frem til forbrukers tallerken.

Norske grønnsaker skal bli mer attraktive
– Vi ønsker å gjøre fryste norske grønnsaker enda mer attraktive. Målet er å bryte ned forbrukerbarrierer og dermed utvide grønnsaksesongen for norske bønder ytterligere, sier Irena Brustad, kvalitetsdirektør i Findus Norge, som leder Norfryg-prosjektet.

I følge Statistisk sentralbyrå var nesten halvparten (46 prosent) av de ferske grønnsakene som ble solgt i Norge i 2015 importert fra utlandet. Det er spesielt i vinterhalvåret at utenlandske grønnsaker dominerer i ferskvaredisken.

Findus gjennomfører prosjektet i samarbeid med to medlemmer i Gartnerhallen som leverer produkter til industri: Brødrene Freberg DA og Hoppestad Gård. I tillegg deltar matforskningsinstituttet Nofima og University of Chemistry and Technology i Praha. Forskningsrådets BIONÆR-program (Bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer) bidrar til å finansiere prosjektet.

Bedre konsistens og smak
Mens nordmenn i økende grad er kjent med at fryste grønnsaker kan ha høyere næringsinnhold enn grønnsaker man kjøper i fersvakedisken, har førstnevnte en utfordring med opplevd konsistens og smak.

Derfor søker Norfryg-prosjektet å identifisere teknologi som sørger for enda mer skånsom bearbeiding og raskere innfrysing av grønnsakene. Da vil man oppnå minimalt tap av helsekomponenter, men også bedre smak og konsistens på grønnsakene.

– Med dampblansjering bearbeider vi grønnsakene på en ytterst skånsom måte. Nå skal vi gjøre forsøk med ulike innfrysningsmetoder. I tillegg skal vi undersøke forbrukernes holdninger og atferd knyttet til fryste grønnsaker, sier Irena Brustad i Findus.

Dampblansjering betyr at man skånsomt behandler grønnsakene med damp før de hurtig fryses ned. Det gjør at næringsinnhold, farge, smak og konsistens bevares på naturlig måte. I tillegg anbefaler Findus forbrukere å dampe – ikke koke – grønnsaker. Da blir grønnsakenes smak og konsistens bedre, og næringsinnholdet høyere.

Økt sortiment
En annen viktig del av prosjektet er å utvide sortimentet av norske grønnsaker og gjøre det enda mer tilgjengelig for norske forbrukere. Produksjon av jordskokk, beter, gulrot, fennikel, grønnkål samt ulike bønnevarianter vil alle være del av prosjektet.

– Kort oppsummert skal vi legge forholdene bedre til rette for økt norsk grønnsaksproduksjon, innovasjon og foredling. Vi må gjøre det enklere for norske forbrukere å velge norske fremfor importerte grønnsaker, sier Brustad.

Norfryg-prosjektet skal ferdigstilles i løpet av 2019.

Kilde: Pressemelding