Møt Gartnerhallens nye regionleder for region sør

Møt Gartnerhallens nye regionleder for region sør

Den energiske og blide 35-åringen trengte ingen betekningstid, da han ble spurt om han kunne tenke seg å lede GH sør på vegne av 226 medlemmer. Medlemmene kommer fra Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark og Vestfold og produserer poteter, grønnsaker, frukt og bær.

På gården Berge driver han med veksthussalat og har siden 2012 vært medlem og levert varer til Gartnerhallen. Han har stor tro på samvirkemodellen.
− Vi er vinnere i grøntbransjen og Gartnerhallens 1200 produsenter er vår største verdi. Gjennom å stå sammen i et samvirke skaper vi sterkere resultater og har mulighet til å delta i innovasjon og utvikling som for de feste ville være vanskelig å få til på engen hånd. En annen viktig grunn er at produksjonsplanlegging og felles prisforhandling og markedsarbeid gir oss arbeidsro til å jobbe med det vi gjør best – å produsere trygge, sunne og gode varer til forbrukeren. Jeg er derfor opptatt av å passe godt på samvirkemodellen, sier Hans Kristian Berge.

− Med 1200 medlemmer er vi selvfølgelig ikke alltid enige om alt, men vi har en demokratisk modell med gode møteplasser, der alle har mulighet til å komme med sine stemmer. Møteplassene er viktige for problemløsning. På tvers av kulturer, geografi og størrelse har vi mange av de samme utfordringene.

Verdifull delekultur
− Møteplassene er dessuten viktige for å inspirere hverandre. Jeg opplever region Sør som innovativt område. Det har kommet mange nye produkter fra regionen vår og vi er et av de områdene som er mest spredt på produksjon. Vi har hele spekteret fra konsum til industri, vi har mange av kulturene som er tidligst i jorda, store fruktbygder og Norges største løkpakkeri; Larvik løk. Flere av våre produsenter har dessuten markert seg som særlig innovative og kommersielt fremoverlent, for eksempel Bjertens Hoel, Skjærgården Gartneri og Hvasser Asparges. Vi har kart å skape en utpreget delekultur der nye ideer og ny handlekraft møter applaus. Vi er ikke hverandres konkurrenter, det er importen som er vår felles konkurrent, sier han.

Søkelys på rekruttering og produktutvikling
Den nye regionlederne har to saker han gjerne vil sette søkelys på. Det første handler om rekruttering av nye medlemmer. − Vi må tiltrekke oss flere medlemmer. Jeg har tro på at dersom vi som er godt etablert er generøse nok til å gå ned marginalt på vår produksjon, kan vi gi rom for nye medlemmer. Det vil være positivt for oss som er etablert og vil være med på å sikre fremtiden vår.

− Det andre vi må sette søkelys på er hvordan vi driver produktutvikling. Den må være tett på kunden og ta utgangspunkt i kundens ønsker og behov. Det er ikke mange produkter som har evig liv, dette gjelder også i grøntbransjen. En enkel løsning kunne være å sette av en hyllemeter hos utvalgte butikker til å teste nye produkter. Det kan være en effektiv måte å teste gjenkjøp på, som igjen kan gi oss en indikasjon på hvilke produkter vi bør satse videre på. I tillegg tror jeg det kan skapte interesse og preferanser for norsk, og på lang sikt gi mulighet for å øke norskandelen, avslutter Berge.