Møt Grofondet-finalistene og stem på din favoritt

Møt Grofondet-finalistene og stem på din favoritt

For første gang gjennomfører Grofondet i år en ekstraordinær tildeling på inntil 1 million kroner, eksklusivt rettet mot Gartnerhallen-produsenter.

Blant flere gode søknader fra Gartnerhallen-produsenter over hele landet, har Grofondets tildelingsutvalg plukket ut fire spennende kandidater med prosjekter som kan bidra til å realisere det grønne skiftet. Bak prosjektene står Skjærgaarden Gartneri, Jarl Olav Rugtveit, Andreas Bakken og Hans Olav Moskvil.

Oppdatering 28. november 2020:
Konkurransen er nå avsluttet.
Vinneren offentliggjøres 1. desember 2020 på Gartnerhallens og Grofondets Facebookside

Nå er det opp til folket – hvilket prosjekt fortjener å vinne den ekstraordinære tildelingen på inntil 1 million kroner fra Grofondet?

Under kan du lese mer om de ulike prosjektene, og gi din stemme til din favoritt-kandidat:

Kandidat 1: Skjærgaarden Gartneri

Kristin Stenersen og Bjørge Madsen driver Skjærgaarden Gartneri i Åsgårdstrand, hvor de produserer vårløk, skjærgaardsløk og urter på friland. De står bak prosjektet «Biorest som løsning på sirkulær matproduksjon» der de skal gjennomføre storskala utprøving av biorest som gjødselkilde i grønnsaksproduksjon

 

Les mer om Skjærgaarden Gartneri og prosjektet her

Kandidat 2: Jarl Olav Rugtveit

Jarl Olav Rugtveit produserer epler og plommer i Midt-Telemark. Han står bak prosjektet “Miljørettet bekjempelse av skadeinnsekter i frukt og bær” der målet er å få godkjent et nytt preparat for bekjempelse av skadeinsekter i norsk frukt- og bærproduksjon. Middelet er 100 % biologisk nedbrytbart, og etterlater ikke toksiske komponenter i økosystemet. 

 

Les mer om Rugtveit og prosjektet her

Kandidat 3: Andreas Bakken

Andreas Bakken produserer matpotet og gulrot  gården i Solør. Gjennom prosjektet «Sirkulær Grøntproduksjon» skal han utvikle en modell for sirkulær grøntproduksjon, som gjennom utvidet sesong vil styrke konkurransekraften for norske grøntprodukter

 

Les mer om Andreas Bakken og prosjektet her

Kandidat 4: Hans Olav Moskvil

Hans Olav Moskvil produserer jordbær i tunell og friland på Nykirke i Vestfold. Han står bak prosjektet «Jordbærsorten Malwina hele juli» der målet er å finne en optimal produksjonsform for at produsentene skal kunne levere Malwina gjennom hele juli, noe som gi et stort fortrinn for norske jordbær i konkurranse mot import. 

 

Les mer om Hans Olav Moskvil og prosjektet her


Om Grofondet og tildelingen:  

For første gang gjennomfører Grofondet i år en ekstraordinær tildeling på inntil 1 million kroner, eksklusivt rettet mot Gartnerhallen-produsenter 

Grofondet skal bidra til det grønne skiftet ved å øke omsetningsverdien og forbruket av norske frukter, bær, grønnsaker og poteter. Grofondet gir støtte til konkrete prosjekter, og i denne tildelingsrunden er det snakk om støtte til utviklingsprosjekter eller kompetanseheving. 

Bak Grofondet står Gartnerhallen SA, BAMA Eiendom AS og NorgesGruppen ASA.