Grofondet-finalistene Skjærgaarden Gartneri

Grofondet-finalistene Skjærgaarden Gartneri

Foto: Damian Heinisch

Matproduksjon bør være en del av løsningen, og ikke en del av klimaproblemet, mener Skjærgaarden Gartneri. Nå håper de på støtte fra Grofondet til sitt Biorest-prosjekt, for å gjøre sirkulær matproduksjon, bedre jordhelse, plantehelse og karbonlagring tilgjengelig for hele landbruket.

Kristin Stenersen og Bjørge Madsen driver Skjærgaarden Gartneri i Åsgårdstrand, hvor de produserer vårløk, skjærgaardsløk og urter på friland. Nå er de, og prosjektet «Biorest som løsning på sirkulær matproduksjon», en av fire finalister i årets ekstraordinære tildeling fra Grofondet.

Gjennom prosjektet vil Skjærgaarden og Reklima utvikle Biorest – som er restproduktet etter biogassproduksjon – fra Den Magiske Fabrikken ved Tønsberg til en fullverdig gjødsel, som dermed vil bli en viktig del av Skjærgaardens jordforbedringsstrategi.

– For oss som brenner for matproduksjon av høy kvalitet og vil være med å løse klimaproblemene, er dette helt klart veien å gå. Prosjektet viser hva som er mulig å få til når landbruk, innbyggere og avfallsindustri samarbeider i et sirkulært kretsløp, sier Madsen og Stenersen.

Med på prosjektlaget har de Reklima som kommersialiseringsaktør og leverandør av Biorest, i tillegg til sterke faglige rådgivere, samt flere andre grønnsaksprodusenter. Sammen med Reklima er Skjærgården Gartneri med å ta forskningsbaserte, klimavennlige teknologier og produkter ut i markedet.

Se video med Skjærgaarden Gartneri:

 

Jordforbedring og klimaeffekt til alle

Skjærgaarden Gartneri har lenge hatt et stort fokus på jordhelse, plantehelse og produktkvalitet i sin drift. I årets sesong er bruken av både gjødsel og plantevernmidler redusert med cirka 50 %.

– Med bedre jord- og plantehelse erfarer vi redusert behov for kjemisk plantevern. Biorest vil gjøre behovet for kunstgjødsel overflødig. Vi oppnår bedre jordliv, mer robuste grønnsaker, samt bedret kvalitet og holdbarhet, sier Madsen og Stenersen.

Gartnerhallen-produsentene har stor tro på at deres prosjekt kan bidra til økt verdiskaping og mer bærekraftig produksjon.

– Vi ser et nasjonalt potensial i prosjektet, og store muligheter for å kommersialisere og skalere. Det vil i praksis bety at prosjektets resultater vil stimulere til økt verdi på biogjødsel fra andre biogassanlegg som behandler matavfall, og slik bidra til et mer bærekraftig, klimavennlig landbruk over hele landet, avslutter de to produsentene.

Vil du bli bedre kjent med Skjærgaarden Gartneri?
Se filmen fra da Landbruksminister Olaug Bollestad besøkte Skjærgaarden Gartneri
Se filmen som ble laget i anledning FNs internasjonale plantehelse år 2020

Mener du at Skjærgaarden Gartneri og prosjektet “Biorest som løsning på sirkulær matproduksjon” bør vinne tildelingen fra Grofondet?  Klikk her for å stemme.


Om Grofondet og tildelingen:

For første gang gjennomfører Grofondet (lenke) i år en ekstraordinær tildeling på inntil 1 million kroner, eksklusivt rettet mot Gartnerhallen-produsenter.

Grofondet skal bidra til det grønne skiftet ved å øke omsetningsverdien og forbruket av norske frukter, bær, grønnsaker og poteter. Grofondet gir støtte til konkrete prosjekter, og i denne tildelingsrunden er det snakk om støtte til utviklingsprosjekter eller kompetanseheving.

Bak Grofondet står Gartnerhallen SA, BAMA Eiendom AS og NorgesGruppen ASA.